Seppo Laine Oy

Ajankohtaista

Uutta ja mielenkiintoista

Uutisia ja artikkeleita immateriaalioikeuksista

IPR-käytännöt muuttuvat jatkuvasti niin kotimaassa kuin ulkomaillakin ja myös hakijoiden on hyödyllistä pysyä ajan tasalla merkittävistä muutoksista tärkeimmissä järjestelmissä.

Tällä palstalla esittelemme mm. tavaramerkkejä ja eurooppapatentteja koskevia muutoksia. Kerromme myös mitä on meneillään USA:n IPR-sektorilla.

Ota toki yhteyttä, jos haluat lisätietoja tai mikäli sinulla on mielessäsi aihe, josta haluatte meidän kirjoittavan sivuillemme.

 • Eurooppapatentteja koskevissa asioissa yhteyshenkilömme on eurooppapatenttiasiamies Tatu Ahlskog. Toki muutkin EP-asiamiehemme jakavat mielellän neuvoja.
 • US-käytännön osalta pyydämme kääntymään US-patenttiasiamiehemme Matthew Swansonin puoleen.
 • Tavaramerkkiasioissa teitä auttaa mielellään tavaramerkkiasiamies Tom-Erik Hagelberg.Avoimet työpaikat: Oletko etsimämme patenttiasiamies tai harjoittelija?

 • 07/01/2019
Etsimme luotettavia työntekijöitä avustamaan patenttiasiamiestä. Patenttiasiamiehen työ edellyttää loogista ajattelua ja hyvää argumentointikykyä sekä kiinnostusta uusien asioiden oppimiseen. Kyky tuottaa täsmällistä ja oikeakielistä tekstiä englannin kielellä on olennaista työssä menestymiselle. Hyvä äidinkielen osaaminen on eduksi kuten myös muu kielitaitokin. Kirjallisten tehtävien lisäksi työnkuvaan sisältyy asiakastapaamisia ja sopiva asennoituminen asiantuntijapalvelujen tarjoamiseen auttaa menestymään alalla pidemmällä tähtäimellä. […]

UPC-sopimuksen vaikutus patentointistrategiaan

 • 10/12/2018
Viime vuosina, kun on tiedetty, että UPC-sopimus tulee (mitä todennäköisimmin) astumaan voimaan ”lähiaikoina”, on ollut paljon keskustelua uuden järjestelmän mahdollisista eduista ja riskeistä. Patentinhakijoiden kannalta yhtenä merkittävänä etuna pidetään patenttisuojan saamista useissa Euroopan maissa aiempaa alhaisemmilla patentointikustannuksilla. Se, että esim. mitätöimistoimet käsitellään keskitetysti, merkitsee toisaalta sitä, että riskit jokaista myönnettyä patenttia kohtaan kasvavat, koska patentti […]

Lakisirkusta ja tekniikan tulkintaa – suullisessa käsittelyssä EPO:ssa

 • 04/12/2018
Patentinhaltijan edustajana suullisessa käsittelyssä EPO:ssa Tuomas Pantsar on ollut useaan otteeseen suullisissa käsittelyissä Euroopan patenttivirastossa Münchenissä. EPO:n valituslautakunnan uudessa toimipisteessä Haarissa hän on osallistunut Seppo Laineen asiamiesten kanssa jo neljän patentin ja yhden hakemuksen käsittelyyn. Lisäksi Tuomas on ollut mukana useassa väitekäsittelyssä EPO:n väitejaostossa. Millaisen kuvan Tuomas on saanut näistä käsittelyistä? Esitimme hänelle muutaman kysymyksen. […]

Paptic kampeaa muovikasseja historiaan

 • 30/11/2018
Paptic kehitti vaihtoehdon muovisille kasseille ja pakkauksille. Huolella rakennettu patenttisalkku antaa startup-yrityksen kasvulle tukevan pohjan. Muovin käyttöä ja niistä syntyviä ympäristöhaittoja yritetään vähentää kaikkialla maailmassa. Paptic Oy on kehittänyt muovia korvaavaksi ratkaisuksi puupohjaisen materiaalin, joka yhdistää paperin, muovin ja kankaan parhaat ominaisuudet. Yrityksen toimitusjohtaja ja perustaja Tuomas Mustonen kutsuu pehmeää ja tekstiilinomaista tuotetta osuvasti ”paperikankaaksi”. […]

Muutoksia EPO:n tutkimusohjeissa (Guidelines for Examination)

 • 22/10/2018
Euroopan patenttiviraston (EPO) tutkimusohjeisiin (Guidelines for Examination) on lisätty uusia kappaleita merkittävistä aiheista, kuten yhtenäisyydestä sekä älyllisiin suunnitelmiin, matemaattisiin menetelmiin, ohjelmistoihin ja tekoälyyn liittyvistä keksinnöistä. Lista kaikista merkittävistä muutoksista löytyy englannin kiellä täältä: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/guidelines2018/e/m.htm EPO on myös määritellyt tarkemmin kantansa suhteellisten määritelmien selvyyden osalta, mikä on kiinnostavaa asiaa kaikilla tekniikan aloilla toimiville. Tutkimusohjeessa sanotaan nyt, […]

Mitä EU-tavaramerkeille ja yhteisömalleille tapahtuu jos Brexit-sopimusta ei synny?

 • 15/10/2018
UK:n (eli Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin) ja Euroopan komission väliset neuvottelut koskien UK:n eroamista EU:sta ovat yhä edelleen käynnissä. Neuvotteluissa pyritään siihen, että EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien suoja jatkuisi UK:ssa myös Brexitin jälkeen. Toistaiseksi konkreettisiin sopimuksiin asti ei vielä ole päästy, mutta UK-virasto UKIPO on tilanteen selventämiseksi julkaissut sivuillaan tilannetta koskien ohjeistuksen, jonka mukaisesti UK-hallinto lupaa, että […]

Jos Brexit-sopimusta ei synny, mitä patenteille tapahtuu?

 • 15/10/2018
Brexit-prosessi on edennyt vaiheeseen, jossa EU ja Iso-Britannia neuvottelevat sopimuksen aikaansaamiseksi, ennen kuin Iso-Britannia poistuu EU:sta 29. maaliskuuta 2019. Miten sopimukseton brexit vaikuttaisi patentin hakemiseen ja patenttioikeuden hyödyntämiseen Isossa-Britanniassa? Ison-Britannian hallitus on julkaissut sarjan ohjeita IP-oikeuksien (patentit, tavaramerkit, mallioikeudet) hakijoille ja haltijoille. Patentteja koskevan ohjeen anti on tiivistetty alle: Nykyinen eurooppapatenttijärjestelmä Kaikeksi onneksi nykyinen EP-patenttijärjestelmä […]

Kansainväliset mallit ja tavaramerkit vihdoin myös Kanadaan – “We expect to be joining the treaty, in fact, in early 2019.”

 • 10/09/2018
Kanada on pitkän odotuksen jälkeen nyt ottanut viimeiset suuret harppaukset kohti kansainvälisten malli- ja tavaramerkkirekisteröintijärjestelmien käyttöönottoa. Tähän asti tavaramerkkien ja mallien suojaa on maassa voinut hakea ainoastaan kansallisten rekisteröintien kautta, joten yhtenäistetyt järjestelmät varmasti houkuttavat ja ilahduttavat maan markkinoille tähtääviä ja investoivia suomalaisia sekä muitakin ulkomaisia yrityksiä oikeuksien tehokkaamman hallinnoinnin, yhtenevämmän aineellisen sääntelyn kuin myös […]

Teemu Kiviniemi, eurooppapatenttiasiamies

 • 20/08/2018
Mekaniikkatiimimme asiamies Teemu Kiviniemi läpäisi Euroopan patenttiviraston asiamieskokeen (EQE, European Qualifying Examination) ja on nyt valtuutettu edustamaan asiakkaitamme Euroopan patenttivirastossa. Teemu on myös auktorisoitu patenttiasiamies Suomessa ja lisäksi hän on valtuutettu edustamaan asiakkaitamme suoraan sekä Saksan (§ 13 Abs. 1 EuPAG (DE)) että Itävallan (§ 16a Abs. 4 PatAnwG (AT)) patenttivirastoissa. Onnittelemme Teemua ja olemme […]

USPTO myönsi kymmenennen miljoonannen patentin

 • 21/06/2018
Kuten huhtikuussa kerroimme, Yhdysvaltain patenttivirasto on nyt virallisesti myöntänyt patentin numero 10,000,000. Tämä kymmenes miljoonas patentti eli  ”Patent Ten Million” on otsikoltaan “Coherent LADAR using intra-pixel quadrature detection”  eli vapaasti suomennettuna Koherentti LADAR-menetelmä käyttäen intra-pikseli kvadratuuri-tunnistusta. Keksijänä on Joseph Marron ja patentti on myönnetty Raytheon-yhtiölle. Patenttihakemus on pantu vireille 10. maaliskuuta 2015 ja hakemus julkaistiin […]

Korkeakoulukeksintölain uudistus: lisää sopimusvapautta

 • 20/06/2018
Korkeakoulukeksintölaki (Laki oikeudesta korkeakouluissa tehtäviin keksintöihin) on muutoksen alla. Uudistuksen taustalla on havainto siitä, että korkeakouluissa syntyvien keksintöjen kaupallistaminen ja kannustinjärjestelmät ovat tehottomia ja keksintöjen omistusoikeuksiin liittyvät periaatteet epäselviä ja huonosti tiedossa. Lakimuutoksen tavoitteena on siis tehostaa korkeakouluissa syntyvien keksintöjen kaupallistamista. Tilastot kertovat, että yliopistoille myönnettiin vuosina 2013 – 2016 yhteensä muutamia kymmeniä patentteja vuosittain […]

Lisää virtaa sähkötiimiin

 • 08/06/2018
Voimme iloksemme ilmoittaa, että sähkötiimimme on saanut uuden vahvistuksen eurooppapatenttiasiamies Jari Niemisen muodossa. Hän liittyi joukkoomme 2.5.2018. Jari on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2007 tietoliikennetekniikan koulutusohjelmasta, pääaineenaan televiestintäjärjestelmät ja sivuaineenaan signaalinkäsittely. Valmistuttuaan diplomi-insinööriksi Jari jatkoi tutkijana Aalto yliopistossa langattoman tietoliikenteen alueella, erityisesti keskittyen anturiverkkoihin ja signaalinkäsittelyyn. Jari valmistui tekniikan tohtoriksi vuonna 2012. Hieman valmistumisensa […]

Patenttiasiamies Teemu Kiviniemi valtuutettu edustamaan asiakkaitamme sekä Saksan että Itävallan patenttivirastossa

 • 22/05/2018
Toukokuun 18. päivänä 2017 astui Saksassa voimaan laki, joka säätelee Euroopan Unionin jäsenvaltioiden patenttiasiamiesten toimintaa. Lain mukaan patenttiasiamiesten, jotka ovat EU:n jäsenvaltiosta, on rekisteröidyttävä voidakseen toimia patenttiasiamiehinä Saksassa. Saksan patenttiasiamieskamari on hyväksynyt asiantuntijamme, patenttiasiamies Teemu Kiviniemen, palveluja tarjoavien EU-jäsenvaltioiden patenttiasiamiehistä koostuvaan rekisteriin (Meldeverzeichnis der dienstleistenden europäischen Patentanwälte gem. § 15 Abs. 4 EuPAG). Teemu on […]

EPO ei myönnä patentteja perinteisesti jalostetuille kasvilajikkeille ja eläinroduille

 • 15/05/2018
Euroopan patenttiviraston (EPO) laajennetun valituslautakunnan päätökset G2/12 (Tomato) ja G2/13 (Broccoli) arvioitiin jo alun perin ongelmallisiksi, kun ne periaatteessa tekivät perinteisellä jalostuksella tuotettujen kasvilajikkeiden ja eläinrotujen patentoinnin mahdolliseksi vuonna 2015. Valituslautakunta katsoi silloin ettei  EPC:n artiklan 53(b) kielto olennaisesti biologisten prosessien kuten kasvijalostuksen patentoitavuudesta välttämättä koskenut näillä menetelmillä aikaansaatuja kasvilajikkeita, koska EPC-säädöksissä esitettyjä rajoituksia tulee […]

Lisäsuojatodistuksen (SPC) voimassaoloajan määrittäminen

 • 14/05/2018
Lääke- ja kasvinsuojeluaineille voi saada patentin suoja-ajan pidennyksen peruspatentin voimassaoloajan päättyessä. Pidennysajalla hyvitetään se viisi vuotta ylittävä aika, mikä myyntiluvan saamiseen on mennyt peruspatenttihakemuksen hakemispäivästä – kuitenkin enintään viisi vuotta. Euroopan unionin tuomioistuimen (CJEU) viimeaikaisten päätösten perusteella vireilläolevien lisäsuojatodistushakemusten sekä jo myönnettyjen ja voimassaolevien lisäsuojatodistusten voimassaoloaika määritetään kyseistä lääke- tai kasvinsuojeluainetta koskevan myyntilupapäätöksen tiedoksiantopäivästä. Patentti- ja […]

Iso-Britannia kruunasi Maailman henkisen omaisuuden päivän ratifioimalla UPC-sopimuksen

 • 11/05/2018
Torstai 26. huhtikuuta 2018 jää patenttihistoriaan: Pitkään ja hartaasti valmisteltu yhtenäispatenttipaketti astui aimo harppauksen eteenpäin, kun Brexitin kanssa tuskaileva Iso-Britannia päätti ratifioida Unified Patent Court -sopimuksen. Aika oli jo käydä vähiin, sillä Britannian ero EU:sta on toteutumassa maaliskuussa 2019. UPC-sopimus on EU-maiden projekti, joten Britannian kiinnostus viedä asiaa eteenpäin omalta osaltaan on ollut kysymysmerkin alla […]

Toukokuun kauppakamariaamiainen Tampereella pe 25.5.2018: Boostia IPR:stä yrityksen kasvuun

 • 07/05/2018
Tervetuloa verkostoitumaan toukokuun kauppakamariaamiaiselle! Järjestämme yhdessä Tampereen kauppakamarin kanssa aamiaisseminaarin IPR:ien (Intellectual Property Rights) hyödyntämisestä liiketoiminnassa. Miten olisi IPR-omaisuuden kuntotarkastus näin kesän kynnyksellä? Puhujina Tampereen toimipisteemme EP-asiamiehet Jukka Kantanen ja Jouni Smolander. USA:n tuoreimmista IPR-kuulumisista kertoo US-asiamiehemme Matthew Swanson. Aika: 25.5.2018 klo 09:00 – 11:00 Paikka: Tehcnopolis Yliopistonrinne Tilaisuus on maksuton – paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautumiset […]

238 vuotta ja 10 miljoonaa patenttia – USPTO esittelee uuden patenttien kansilehden

 • 17/04/2018
Samalla kun Seppo Laineen US-tiimi valmistelee 170. myönnettyä patenttiaan, Yhdysvaltain patentti- ja tavaramerkkivirasto (USPTO) valmistautuu myöntämään US-patenttia numero 10 000 000. Ensimmäinen US-patentti myönnettiin keksinnölle “kaliumkarbonaatin valmistus”, Seppo Laineen US-tiimi maksoi puolestaan ensimmäisen julkaisumaksun patentille, joka koski transkraniaalista magneettisimulaatiolaitetta. Osana 10 000 000. patentin myöntämisen valmistelua, USPTO päivittää US-patentin kansilehden. Nykyinen kansilehti on ollut muuttumaton […]

Pakina: Keväisiä ajatuksia pyöräilevältä patenttiasiamieheltä

 • 13/04/2018
Jouduin viime viikonloppuna ”rikkomaan” pyöräni lukituksen, koska lukko oli juuttunut kiinni. Jälkeenpäin huomasin, että lukossa luki isolla patenttinumero. Olinko siis ”rikkonut” patenttia? Olinhan hajottanut lukon ja vasta sen jälkeen huomannut, että lukko oli patentoitu. Tekoa ei saisi tekemättömäksi. No en ollut, en missään mielessä. Ensinnäkin tämä ”epäilty” patentin loukkaus ei voinut olla loukkaus, koska patentit […]

Asiantuntijamme US-patenttiasiamies Matthew Swanson puhumassa PRH:n US IPR Update –seminaarissa 10.4.2018

 • 27/03/2018
Patentti- ja rekisterihallitus järjestää tiistaina 10.4.2018 US IPR Update -seminaarin, jossa aamupäivällä käydään läpi mallisuoja-asioita ja lounastauon jälkeen keskitytään US-viraston patenttikäytäntöihin. Iltapäivän “IoT and USPTO practice” -osiossa puhujana mm. asiantuntijamme US-patenttiasiamies Matthew Swanson. Tarkemmat tiedot seminaarista, sen ohjelma ja ilmoittautumislinkki löytyvät täältä.        

Tekijänoikeus ja geoblokkaus

 • 21/03/2018
Saksalainen tuomioistuin Landesgericht Frankfurt am Main antaa tuoreessa päätöksessään ymmärtää, että kansallinen tekijänoikeus voi laajentua yli valtion rajojen. Päätöksen mukaan voittoa tavoittelematon organisaatio ”Project Gutenberg Literary Archive Foundation” velvoitetaan luopumaan saksalaisten kirjailijoiden Heinrich Mann, Thomas Mann ja Alfred Döblinin kirjojen julkaisemisesta verkkosivuillaan, sikäli kuin nämä kirjat ovat saatavilla kuvaruudulla ja/tai ladattavissa internetin käyttäjille Saksassa. Tuomioistuin […]

CRISPR-geenimuuntelutekniikkaa koskeva patentti kumottu Euroopassa

 • 15/03/2018
Euroopan patenttiviraston väitejaosto on kumonnut suullisessa käsittelyssä Broad-instituutin (MIT/Harvard) CRISPR-tekniikkaan liittyvän patentin EP 2 771 468. Kyseinen patentti kohdistuu CRISPR-tekniikan hyödyntämiseen eukaryoottisoluissa eli mm. eläin- ja kasvisoluissa. Väitejaosto päätyi pitämään patenttia mitättömänä, koska patentin etuoikeuspyyntö aiemmista USA:ssa jätetyistä provisional-hakemuksista oli virheellinen. Euroopassa etuoikeuteen liittyvä käytäntö seuraa tarkasti Pariisin sopimuksessa esitettyjä periaatteita, joiden mukaan oikeus pyytää etuoikeutta […]

Kansainvälinen MIP-patenttitoimistoranking 2018: Seppo Laine Oy rankattu ylimpään Tier 1 –kategoriaan

 • 09/03/2018
Managing Intellectual Property –lehti on julkaissut maailmanlaajuiset IP STARS patenttiranking-listauksensa, joissa patenttiasiamiestoimistojen työn laatu on arvioitu ja johtavat patenttitoimistot listattu. Tänä vuonna Seppo Laine Oy:n patenttiasiamiestyö on rankattu ylimpään Tier 1 –kategoriaan (Patent Prosecution / Finland), mikä osoittaa, että työmme laatu on erittäin korkealla tasolla ja osaamisemme laajaa kaikilla tekniikan aloilla. Tämän saavutuksen ovat mahdollistaneet […]

A Grid startup –keskuksen avajaiset Otaniemessä

 • 12/02/2018
Asiamiehemme Teemu, Jukka ja Leena kävivät 8.2.2018 A Grid startup -keskuksen avajaisissa Espoon Otaniemessä. Tilaisuudessa Madventuresin toinen perustaja, Riku Rantala kertoi, miten heidän tarinansa sai alkunsa. Puheessaan Rantala totesi, kuinka hienoa olisi ollut, jos jo silloin, kun he aloittivat oman yrityksensä 17 vuotta sitten, olisi löytynyt A Gridin tapainen startup -keskus, josta aloittelevat yrittäjät saavat […]

How to obtain patent protection in Hong Kong?

 • 08/02/2018
As Asia increases its importance in the global economy, securing patent rights even in Hong Kong has become a relevant issue for many patent applicants. It is noteworthy that patents granted by the Chinese patent office (the State Intellectual Property Office) do not automatically provide protection in the territory of the Hong Kong Special Administrative […]

USA:n patenttivirasto pysyy toistaiseksi auki liittovaltion hallinnon sulkemisesta huolimatta

 • 22/01/2018
Kuten mediassa on raportoitu, USA:n liittovaltion hallinto on ollut perjantaista lähtien suljettuna. USPTO eli Yhdysvaltain patenttivirasto on ilmoittanut, että sillä on käytössään noin kahden viikon ajan varat normaalin toiminnan ylläpitämiseen: ”…the agency has access to prior year fee collections, which enables the USPTO to continue normal operations for a few weeks. Should the USPTO exhaust […]

Tekesin innovaatioseteli palaa tauolta uudistuneena 8.1.2018

 • 02/01/2018
Loppiaisen jälkeen kansainvälisille markkinoille pyrkivä yritys voi hakea uuteen tuotteeseen tai palveluun liittyvän asiantuntijapalvelun hankintaan innovaatioseteliä, vaikka sillä ei olisi vielä täyttä tilikautta takana. Myös Rating Alfa -vaatimukseen tulee muutos; se on 8.1.2018 alkaen A (aiemmin A+). Jatkossakin innovaatioseteli voidaan myöntää vain kerran. Innovaatioseteli lyhyesti: Tekesin innovaatioseteli on tarkoitettu mikro- ja pk-yrityksille IPR-toimintaan liittyvien palveluiden […]

Joulutervehdys

 • 22/12/2017
Rauhallista Joulua ja hyvää Uutta Vuotta 2018!   toivoo Seppo Laineen väki         Tänä jouluna tuemme Lastenklinikoiden Kummit ry:n toimintaa.          

(English) Administrative Measures for Prioritized Patent Examination in China

 • 21/12/2017
Anteeksi, mutta tämä kirjoitus on saatavana ainoastaan näillä kielillä: amerikanenglanti.

Mullistavalle keksinnölle löytyy paljon käyttösovelluksia

 • 14/12/2017
Helsingin yliopistossa kehitetään professori Ilkka Kilpeläisen johdolla uudenlaisia liuottimia, joilla voidaan valmistaa tekstiiliä sellusta ja korvata pesuaineiden muovi biohajoavilla helmillä. Uusin sovellus on puun liimaus ilman liimaa.   Helsingin yliopiston orgaanisen kemian professori Ilkka Kilpeläinen pitää kädessään lasipurkkeja, joissa on pieniä muovihelmen näköisiä palloja. Niiden raaka-aineena ei ole kuitenkaan käytetty muovia vaan selluloosaa. Näillä luonnossa […]

EPO: Asiaa etuoikeudesta

 • 30/11/2017
EPO:n valituslautakuntien Boards of Appeal and key decisions –konferenssissa Münchenissä 22.-23.11.2017 etuoikeus oli yksi pääaiheista. Petra Schmitz esitteli viimeaikaisia päätöksiä, jotka liittyvät etuoikeuden siirtoon. Siirtojen lainmukaisuuden kiistämisestä on tullut viime aikoina yhä suositumpaa väitteentekijöiden keskuudessa, ja onnistuessaan väitteentekijä voi tätä kautta onnistua kaatamaan koko patentin. Yksi erityisen raju esimerkki on T 577/11, jossa italialainen etuoikeushakemus […]

US-tiimissämme nyt kaksi valtuutettua US-patenttiasiamiestä

 • 27/09/2017
Toimi Teelahti valmistui 13.6.2017 US-patenttiasiamieheksi ja on nyt valtuutettu edustamaan asiakkaitamme Yhdysvaltain patenttiviraston asioissa. Toivotamme Toimille onnea valmistumisen johdosta! Toimi jatkaa asiamiehenä US- ja sähkötiimeissä. Kaksikielisenä (suomi/englanti) hänellä on erinomaiset lähtökohdat välittää tietoa suoraan suomalaisilta keksijöiltä USA:n viraston tutkijainsinööreille, esimerkiksi puhelinpalavereiden kautta. Kokemuksemme on, että suora yhteys virastoon auttaa edistämään hakemuksen käsittelyä sekä vähentämään ongelmatilanteita. […]

Mahlan kysyntä kasvaa kohisten maailmalla

 • 20/09/2017
Nordic Koivun sinnikäs työ tehdä mahlasta menestyvä vientituote tuottaa tulosta. Luonnontuotteen tuotanto moninkertaistuu tulevina vuosina.   Tohmajärvellä Pohjois-Karjalassa toimivassa Nordic Koivu Oy:ssä tehdään nyt paljon töitä sen eteen, että koivumahlan tuotantomäärät saadaan nostettua kokonaan uudelle tasolle. Jo nyt maailman johtavan mahlatehtaan tuotantolinja laajenee. Haussa on myös uusia koivikoita, joista mahla kerätään. ”Vuosia työstetyt isot asiakkuudet […]

EU:n tavaramerkkiasetuksen 1.10.2017 voimaan astuvat muutokset

 • 19/09/2017
Uusi EU-tavaramerkkiasetus astui voimaan viime keväänä 23.3.2016 ja toi jo heti mukanaan mittavan määrän muutoksia. Kaikki asetuksen muutokset eivät kuitenkaan astuneet voimaan välittömästi, vaan osaa uudistuksista sovelletaan vasta siirtymäaikojen jälkeen kun niitä koskeva sekundäärilainsäädäntö on saatettu ajan tasalle. Lokakuun 1. päivästä lähtien kolmella keskeisellä alueella aletaan soveltaa uudistuksia:   Graafista esittämistä koskevan vaatimuksen poistuminen Asetusmuutoksen […]

UPC:n aikataulu viivästyy aiemmin ilmoitetusta

 • 04/07/2017
UPC:n valmistelukomitea on ilmoittanut, että sopimuksen ratifioinnissa tapahtuneiden viiveiden johdosta yhtenäispatenttituomioistuin (UPC) ei voi aloittaa toimintaansa joulukuussa 2017. Valmistelutoimissa edetään, mutta vielä ei ole selvillä, kuinka pitkästä viiveestä on kysymys.   Lisää epävarmuutta UPC:n toteutumisen aikataululle aiheuttaa Saksassa vastikään tehty valitus, jossa yksityishenkilö väittää UPC-sopimuksen olevan Saksan perustuslain vastainen. Saksan korkein oikeus ei ole vielä […]