Seppo Laine Oy

EPO: Asiaa etuoikeudesta

EPO: Asiaa etuoikeudesta

  • 30/11/2017

EPO:n valituslautakuntien Boards of Appeal and key decisions –konferenssissa Münchenissä 22.-23.11.2017 etuoikeus oli yksi pääaiheista. Petra Schmitz esitteli viimeaikaisia päätöksiä, jotka liittyvät etuoikeuden siirtoon. Siirtojen lainmukaisuuden kiistämisestä on tullut viime aikoina yhä suositumpaa väitteentekijöiden keskuudessa, ja onnistuessaan väitteentekijä voi tätä kautta onnistua kaatamaan koko patentin.

Yksi erityisen raju esimerkki on T 577/11, jossa italialainen etuoikeushakemus oli tehty Tenaris Connections BV:n nimissä ja myöhempi PCT-hakemus, jossa pyydettiin etuoikeutta italialaisesta hakemuksesta, oli tehty Tenaris Connections AG:n nimissä 6.9.2003. Etuoikeuden siirtosopimus oli päivätty 9.9.2003 ja siinä luki, että sopimuksella on takautuva vaikutus alkaen päivämäärästä 1.1.2003. Valituslautakunta ei hyväksynyt etuoikeutta, koska etuoikeuden siirron täytyy tapahtua ennen etuoikeutta pyytävän hakemuksen tekemistä. Tämä on täysin linjassa valituslautakunnan vakiintuneen ratkaisukäytännön kanssa. Konferenssin kuluessa esitettiin kuitenkin myös eriäviä mielipiteitä toivein, että nykyistä käytäntöä voitaisiin muuttaa.

Patentinhaltija tarvitsee hyviä lainopillisia neuvoja, mikäli hän kohtaa päätöksessä T 577/11 esitetyn kaltaisen tilanteen. Yksi mahdollisuus hankkia todistusaineistoa ja osoittaa, että pätevä etuoikeuden siirto on tapahtunut ennen etuoikeutta pyytävän hakemuksen tekemispäivää. Useimmissa tapauksissa on nimittäin mahdollista löytää tosiasioita puhumaan sen puolesta, että pätevä etuoikeuden siirto on tapahtunut konkludenttisesti tai suullisen sopimuksen kautta. Muita esityksessä käsiteltyjä mielenkiintoisia päätöksiä olivat esimerkiksi T 205/14 ja T 1201/14.

Yksi konferenssin etuoikeutta koskevista kohokohdista oli tietysti osittaisetuoikeuspäätös G 1/15, jonka esitteli Claude Vallet kaikella sillä taustatiedolla, joka vain hänellä voi tässä asiassa olla. Hän on nimittäin se laajennetun valituslautakunnan jäsen, joka on päätöksen valmistellut ja kirjoittanut. Itse päätöstä olemme kommentoineetkin jo aiemmissa uutisartikkeleissamme [Euroopan patenttiviraston laajennettu valituslautakunta päätti ”osittaisesta etuoikeudesta” (G1/15), EPO: Osittainen etuoikeus vahvistettu päätöksessä G1/15]. Ratkaisukäytäntöön oli syntynyt toisistaan eroavia linjoja ja tätä oli aikoinaan pyritty ratkaisemaan päätöksellä G 2/98. Tämä yritys ainakin osittain epäonnistui. Jotkut valituslautakunnat nimittäin ottivat päätöksen G 2/98 perusteluista (eikä itse päätöslauselmasta) yhden kappaleen ja alkoivat käyttää sitä testinä etuoikeuden pätevyydelle. Lopulta tämä tulkintalinja johti kummalliseen tilanteeseen, jota kutsuttiin myös “myrkyllisiksi jaetuiksi hakemuksiksi”. Tällä tarkoitettiin tilannetta, jossa jaettu hakemus muodostui esteeksi oman kantahakemuksensa uutuudelle.

Laajennettu valituslautakunta käänsi kelloa ajassa muutaman vuosikymmenen taaksepäin – ja nimenomaan positiivisessa mielessä. Päätöksessä palattiin perusasioihin: Etuoikeus on oikeus! Sen tarkoituksena on suojata keksijää, joka asianmukaisesti pyytää etuoikeutta, kaikkia myöhempiä julkaisuja vastaan sen keksinnöllisen ajatuksen osalta, joka käy ilmi sekä etuoikeushakemuksesta että etuoikeutta pyytävästä hakemuksesta. Laajennettu valituslautakunta otti huomioon myös sen, että keksimisen prosessi yleensä jatkuu vielä etuoikeushakemuksen tekemisen jälkeenkin ja niinpä myöskään hakemuksen kohdeasian ei tarvitse säilyä täsmälleen samana myöhemmässä hakemuksessa vaan sitä voidaan laajentaa ilman, että menetetään etuoikeus aiemmassa hakemuksessa kuvattuun keksintöön. Näin ollen patenttivaatimusta on mahdollista laajentaa ja jopa jossain määrin kohdentaa uudelleen ilman etuoikeuden menetystä, kunhan vain keksinnöllinen ajatus laajasti ottaen säilyy samana. Päätös merkitsee samalla loppua “myrkyllisille jaetuille hakemuksille”. Enää ei myöskään ole tarvetta peruuttaa etuoikeushakemusta ennen sen julkaisua tilanteessa, jossa vaatimuksia on laajennettu EP- tai PCT-hakemusta tehtäessä.

Jarkko Tiilikainen

 

 

 

 

 

Aiheesta kirjoitti:

Jarkko Tiilikainen
Europpapatenttiasiamies