Seppo Laine Oy

Palvelut

Palveluksessasi – tuloksellisesti ja vastuullisesti

Palvelut

Saat meiltä ammattitaitoista ja tehokasta palvelua kaikkiin IPR-tarpeisiisi. Pitkän kokemuksemme ja vankan ammattitaitomme myötä hallitsemme suuriakin IPR-portfolioita. Samalla ammattitaidolla ja tinkimättömällä palveluasenteella hoidamme myös pienemmät toimeksiannot. Meillä asiasi ovat hyvissä käsissä.

Yli 30 vuoden kokemuksella meiltä onnistuvat:

 

Patentit ja hyödyllisyysmallit

Me autamme sinua hankkimaan hyvän patentin ja hyödyllisyysmallin, josta on hyötyä liiketoiminnassasi

Patentti- ja hyödyllismallijärjestelmän peruste on, että keksijä paljastaa keksintönsä ja saa ajallisesti rajoitetun yksinoikeuden keksinnön ammattimaiseen hyväksikäyttöön. Hyvä suoja perustuu oikein muotoiltuihin patentti- ja suojavaatimuksiin sekä selkeisiin määritelmiin. Kiinnitämme erityistä huomiota juuri tähän. Meiltä löytyy osaaminen liiketoimintaasi parhaiten tukevien patentti- ja hyödyllisyysmallihakemuksen laatimiseen sekä näihin perustuvien yksinoikeuksien hankkimiseen.

Hallitsemme kansainvälisen asioinnin ja suojauksen kaikilla tekniikan alueilla

Hallitsemme suojauksen kaikilla tekniikan alueilla, kuten kemian, biotekniikan, mekaniikan, sähkötekniikan ja tietotekniikan alueilla, joten meiltä löydät myös sinun yrityksesi toimialan asiantuntijan. Patenttiala on hyvin kansainvälinen, ja yhdistämällä oma kokemuksemme ja yhteistyöverkostomme osaaminen pystymme tarjoamaan koko maailman kattavaa kansainvälistä palvelua.

Yrityksellämme on muun muassa oma US-patenttiasiamies, jolloin voimme hoitaa myös US-hakemustenne vireillepanot ja käsittelyt USA:n patenttivirastossa ilman välikäsiä. Eurooppapatenttiasiamiehiä (EP-asiamiehiä) meillä puolestaan työskentelee vähintään kaksi kunkin tekniikan pääalan keksintöjen parissa (kemia/biokemia, sähkötekniikka ja mekaniikka/fysiikka). Kaikki EP-asiamiehemme ovat suorittaneet CEIPI:n järjestämän 2 vuoden EP-peruskoulutuksen. Lisäksi  kaikki vuoden 1995 jälkeen alalle tulleet EP-asiamiehemme ovat läpäisseet erittäin vaativan EQE-kokeen.

Sulje X


Tavaramerkit ja mallisuoja

Meiltä saat ammattiapua tavaramerkki- ja mallioikeuksien kaikkiin vaiheisiin

Rekisteröityinä ja hyvin hoidettuina tavaramerkkioikeudet luovat yrityksellesi positiivisen imagon ja maineen sekä helpottavat ongelmatilanteissa erittäin vaikeita näyttö- ja todistelukysymyksiä. Tutustu asiantuntijoihimme (lakimiehiimme) tästä >>

Tavaramerkkitiimimme auttaa sinua kaikissa tavaramerkki- ja mallioikeuksien eri vaiheissa aina suojauksesta saavutettujen oikeuksien ylläpitoon, valvontaan, hyödyntämiseen ja puolustamiseen sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Autamme sinua mm. näissä kysymyksissä:

Miksi tavaramerkki kannattaa rekisteröidä?
Kuinka suojaa haetaan?
Mitä tehdä sen jälkeen, kun tavaramerkki on rekisteröity?

Sulje X


Estetutkimukset, analysointi ja yleinen neuvonta

Autamme sinua estetutkimuksissa ja analysoinnissa sekä neuvomme sinua kiperissä tilanteissa

Estetutkimukset kuuluvat sekä patentti- että tavaramerkkipalveluihimme (asiaan kuuluvat linkit). Ne kattavat mm. uutuustutkimukset sekä markkinointi- ja valmistusestetutkimukset (Freedom-to-operate -tutkimukset). Suoritamme tutkimukset ja analysoimme niiden tulokset haluamassasi laajuudessa. Annamme myös yleistä neuvontaa kaikissa IPR-oikeuksia ja niiden kattavuutta koskevissa asioissa sekä suojan saamista sivuavissa asioissa, kuten keksintöjen haltuunotossa, keksintöilmoitusten käsittelyssä ja sopimusten laatimisessa.

Estetutkimuksellamme minimoit liiketoimintaasi liittyvät  riskit.

Sulje X


Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Meillä on vankka kokemus osallistumisessa oikeudenkäyntien ja muiden riita-asioiden hoitoon

Mikäli patentti- tai tavaramerkkisuojan kattavuudesta ei päästä yhteisymmärrykseen patenttiviraston tutkijan kanssa, tai mikäli suojapiiristä syntyy riita kolmannen osapuolen kanssa, on mahdollista joutua käsittelemään asiaa väite- tai valituskäsittelyssä, tai oikeudenkäynnissä.

Olemme aktiivisesti osallistuneet yhteistyökumppaniemme kanssa Suomessa käytäviin loukkaus- ja turvaamistoimioikeudenkäynteihin ja niiden valmisteluihin, ja konsultoimme mielellämme asiakkaitamme näissä asioissa.

Väitekäsittelyt Suomessa, Euroopan patenttivirastossa sekä osittain myös Ruotsissa olemme hoitaneet itse niin väitteentekijän kuin myös patentin-/tavaramerkkihaltijan edustajana. Ammattitaitoiset EP-patenttiasiamiehemme hoitavat myös Euroopan patenttiviraston suulliset käsittelyt.

Kokemuksemme kattaa myös valituskäsittelyt Suomen valituslautakunnassa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa, joissa olemme edustaneet asiakkaitamme menestyksellisesti useita kertoja. Samoin meillä on kokemusta valituskäsittelyistä Euroopan patenttiviraston valituslautakunnassa, jossa olemme edustaneet asiakkaitamme koko prosessin ajan niin kirjallisessa vaiheessa kuin suullisessa käsittelyssä.

Sulje X


Vuosimaksupalvelut

Hoidamme vuosimaksusi tarkkuudella sekä Suomessa että muissa maissa.

Oikeuksien ylläpitäminen edellyttää uudistusmaksujen maksamista kohdemaan patenttivirastolle. Useimmissa maissa maksut tulevat maksettaviksi vuosittain, joten yleisesti puhumme vuosimaksuista. Käytännöt vaihtelevat  maittain ja monessa maassa vuosimaksujen maksaminen täytyy aloittaa jo siinä vaiheessa, kun hakemus on vasta vireillä eikä patenttia vielä ole myönnetty. Me tunnemme maailmanlaajuisesti eri maiden käytännöt  ja pystymme toimimaan niiden mukaisesti.

Vuosimaksuosastomme valvoo maksujen määräpäiviä puolestasi ja huolehtii siitä, että tarvittavat maksut tulevat ajoissa ja oikein maksetuiksi kussakin kohdemaassa.

Voit huoletta jättää kaikki vuosi- ja uudistusmaksut meidän hoidettavaksi.

  • Vuosimaksuasioissa ota suoraan yhteys osoitteeseen: renewals(at)seppolaine.fi

Sulje X


Koulutus

Oletko eksyksissä IPR viidakossa? Koulutamme yrityksesi avainhenkilöitä löytämään paremmin perille

Kukaan ei ole seppä syntyessään. Osaaminen syntyy kokemuksesta. Ammattitaitoiset asiantuntijamme toimivat säännöllisesti luennoitsijoina mm. AaltoPRO:n ja Aalto-yliopiston sekä muiden yliopistojen kursseilla ja räätälöimme mielellämme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivat koulutukset. Suunnittelemalla yhdessä koulutuksen aiheen, saamme henkilöstöllenne parhaan mahdollisen ja samalla motivoivan koulutuksen.

Peruskoulutusohjelmaamme kuuluvista aiheista mainittakoon ”Patentti- ja tavaramerkkijärjestelmän perusteet”, ”Patentti- ja hyödyllisyysmallihakemusten laatiminen”, ”Patentit tiedon lähteinä”, ”Patentin suojapiiri” sekä ”Patentit tuotekehityksen suojana ja esteenä”.

Räätälöimme juuri sinun yrityksesi tarpeisiin parhaiten sopivat koulutukset. Suunnittelemalla yhdessä koulutuksen aiheen, saamme henkilöstöllenne parhaan mahdollisen koulutuksen. Kerro meille, mistä aiheesta yrityksessänne olisi lisäkurssituksen tarvetta, niin suunnittelemme työntekijöitänne motivoivan koulutuksen.

Sulje X


Käännöspalvelut ja EP-validoinnit

Hoidamme vaikeatkin käännöstyöt asiantuntemuksella , riippumatta  alkuperäiskielestä

Käännämme patenttihakemuksia, patentteja ja vastaavia teknisjuridisia tekstejä. Esimerkiksi eurooppapatenttien rekisteröinti Suomessa vaatii käännösten laatimista. Usein rekisteröinnissä riittää patenttivaatimusten kääntäminen, mutta tietyissä tapauksissa on tarpeen kääntää myös selitysosa. Kokonaisten patenttitekstien lisäksi teemme osittaisia käännöksiä esimerkiksi uutuus- ja estetutkimuksia tai loukkausanalyyseja varten.

Omien kääntäjien lisäksi yhteistyökumppaneinamme on laaja joukko eri tekniikan aloja hallitsevia kääntäjiä, joten löydämme aina sopivan kääntäjän tekstin sisällön ja käännöstyön kieliparin mukaan. Sopivan kääntäjän valitseminen onkin tärkeää, sillä käännöksen onnistuminen on edellytys sille, että asiakkaan oikeudet tulevat turvatuiksi myös käännöksen kohdekielellä. Kääntäjän valinnan tärkeyttä korostaa se, että patenttitekstien kieli on välillä hankalaa ja patenttijuridiikan ja uusimman teknologian yhdistelmä muodostaa usein poikkeuksellisen haasteen kääntäjälle.

Käännösasioissa ota suoraan yhteys osoitteeseen:
translations(at)seppolaine.fi

Sulje X


 

Asiantuntijamme ovat mm. seuraavien järjestöjen jäseniä:

 

  • Fédération Internationale des Conseils en Propriété Industrielle (FICPI), patentti- ja tavaramerkkiasiamiesten maailmanjärjestö
  • Association Internationale pour la Protection de la Propriété Intellectuelle (AIPPI), IPR-alan maailmanjärjestö
  • The European Patent Institute (epi), Eurooppapatenttiasiamiesten yhteisjärjestö
  • Standing Advisory Committee before the EPO, Patent Documentation and Information sub-committee (SACEPO/PD), Patenttidokumentaatiota ja –informaatiota käsittelevä valiokunta
  • Patent Information Users Group (PIUG), patentti-informaation käyttäjien kansainvälinen yhteisö
  • Suomen patenttiasiamiesyhdistys (SPAY)
  • Suomen Teollisoikeusyhdistys (STY)

 

Noudatamme alan yleisiä toimitusehtoja >>

Lue ajankohtaiset uutisemme >>