Seppo Laine Oy

Miljöfrågor

Vi tar miljön på allvar

 

Miljön

Vi erbjuder vår service med tanke på hållbar utveckling , dvs. kostnadseffektivt och kundorienterat, men genom att samtidigt minska på de skadliga miljöinverkningarna av vår verksamhet.

Vårt företag har erhållit WWF Finlands Green Office -diplom och har ett godkänt miljöprogram, som är baserat på Green Office –principerna.

Green Office –systemet är utvecklat av WWF för att få företagen att aktivt delta i att minska på miljöbelastningen. I patentbyråer har denna belastning traditionellt orsakats till stor del av pappersförbrukning och brevförsändelser. I samband med att elektroniska databehandlingssystem blivit allt vanligare har elförbrukningen stigit till en allt mer viktig position. Papper används dock ännu i stora mängder inom branschen. Sedan slutet av år 2011 har det varit möjligt för oss att sköta hela vår verksamhet på ett pappersfritt vis.

Dessutom har vi förverkligat bl.a. följande miljöåtgärder.

Vill du veta mer om vårt miljöprogram? Ta kontakt med vår Green Office-ansvarig, Kathy Wasström (kathy.wasstrom(at)seppolaine.fi).

WWF Green Office