Seppo Laine Oy

Historia

Tavoitteena ”Suomen paras patenttitoimisto”, Seppo Laine 1986.

Historia

Seppo Laine Oy:n perusti DI Seppo Laine vuonna 1979. Hän oli vaatimaton, kunnioitettu ja tasapuolinen johtaja, joka oli yrityksen johtohahmo lähes 30 vuoden ajan.

Kokeneena ja arvostettuna asiamiehenä ja johtajana Seppo Laine valitsi huolellisesti palkkaamansa henkilöt siten, että he sopisivat mahdollisimman hyvin IPR-alalle ja työyhteisöömme. Tämän tukena hän käytti seuraavaa aatetta:
”Yhteistyömme tavoitteena olkoon luoda sellainen vapauden ja yksilön kunnioituksen ilmapiiri, jossa meistä jokainen voi pienen, tehokkaan ryhmän jäsenenä itse kehittää itseään, ei ainoastaan ammatti-ihmisenä, vaan myös ihmisenä. Tämän tavoitteen saavuttaminen merkitsee samalla Suomen parhaan patenttitoimiston syntymistä.”

Seppo Laine oli selväsanainen niin suullisessa kuin kirjallisessa ilmaisussaan. Hän korosti hyvien patenttivaatimusten merkitystä keksintöjen suojaamisessa. Hänellä olikin erityinen kyky löytää käytännöllisiä ratkaisuja mitä vaikeimpiin kysymyksiin ja ongelmiin. Tätä kykyä hän pyrki siirtämään myös yrityksen nuoremmille työntekijöille.

Sepon ammattitaitoa arvostettiin suuresti myös maamme rajojen ulkopuolella. Ilmettynä kieli-ihmisenä hänen oli helppoa luoda laaja kontaktiverkoston ulkomaiden parhaisiin osaajiin IPR-alalla.

Olemme jatkaneet Sepon viitoittamalla ratkaisuhakuisella tiellä, ja toimistomme työskentelyä ohjaavat edelleen yhteistyön, kunnioituksen ja vapauden periaatteet. Hyvien vaatimusten ja selkeiden määrittelyjen laatiminen on meille kunnian asia. Olemme ylläpitäneet ja laajentaneet Sepon kontaktiverkostoa sekä Suomessa että ulkomailla.

Tavoitteemme on, että Seppo Laine Oy olisi immateriaalioikeuksien suojaamisessa houkuttelevin yhteistyökumppani kansainvälisillä markkinoilla toimivalle yritykselle – tarjoamme asiantuntijapalveluitamme asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme kunnioittaen.

<< Takaisin