Valikko ☰

Juha-Matti Aalto

Eurooppapatenttiasiamies

Osakas

bioteknologia, mikrobiologia

Puhelin: +358 9 6859 5682

Matkapuhelin: +358 40 829 5415

Sähköposti: juha-matti.aalto@laineip.fi

Työkielet: suomi, englanti

”Mielekästä työssäni on se, kun patenttihakemuksesta kypsyy patentti, jota asiakas voi hyödyntää keksintönsä kaupallistamisessa. Hienointa tässä on ajatus siitä, että osallistuu suomalaisen tekniikan ja yhteiskunnan kannalta olennaiseen tukitoimintoon. Keksinnöthän ja uusi tekniikka Suomea tulevaisuudessa pitävät pystyssä.”

Juha-Matti työskentelee eurooppapatenttiasiamiehenä kemiantiimissä, jossa hän vastaa biotekniikan ja kemian patentoinnista. Hän on kokenut patenttihakemusten käsittelijä, jolla on vahva IPR-osaaminen erityisesti geenitekniikasta, solu- ja mikrobiologiasta ja biotekniikasta. Tämän lisäksi hän on hoitanut menestyksekkäästi myös mekaniikan toimeksiantoja.

Juha-Matti aloitti Laine IP:llä 2015. Sitä ennen hän toimi patenttiasiamiehenä ja eurooppapatenttiasiamiehenä Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab:lla sekä tutkijana Biotekniikan instituutissa.

Koulutukseltaan Juha-Matti on FM (mikrobiologi).

Juha-Matti on myös mukana yhdistystoiminnassa. Hän on EPI:n (European Patent Institute) valtuuston varajäsen ja jäsen Suomen patenttiasiamiesyhdistys ry:ssä, FICPI:ssä.

IPR-palvelut

  • Patenttihakemusten laatiminen ja käsittely Suomessa, EPO:ssa ja muissa maailman virastoissa, uutuustutkimukset ja FTO-lausunnot, erityisesti koskien nukleiinihappo- ja peptidisekvenssejä, loukkausanalyysit, luennointi biotekniikan patentoinnista

Erityisosaaminen

  • Toimialat: biokemia, diagnostiikkateollisuus, biotekninen teollisuus, ympäristötekniikka
  • Teknologiat: geenitekniikka, solubiologia, immunologia, mikrobiologia, biologiset lääkkeet, PCR-tekniikka