Valikko ☰

Reijo Kokko

IPR-lakimies, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies

Osakas

Tiiminvetäjä

lakipalvelut, tavaramerkit

Puhelin: +358 (0) 44 0704779

Sähköposti: reijo.kokko@laineip.fi

Työkielet: suomi, englanti, ruotsi

”Mukavinta työssä on asiakkaiden reaktiot sekä nähdä, mitä konkreettista lisäarvoa hyvän yhteistyön tuloksena on mahdollista saada aikaan. Haastavat ja hankalat tilanteet ja ongelmien ratkominen tekevät työstä vaivan arvoista.”

Reijo palasi Laineelle toukokuussa 2020 oltuaan muutaman vuoden muualla töissä. Hän vastaa tavaramerkki- ja malliasioiden lisäksi lakipalveluista, erityisesti sopimusoikeus- ja riidanratkaisuasioista.

Ennen paluutaan Laineelle Reijo työskenteli reilut neljä vuotta asianajotoimistossa, jossa hän toimi asianajajana viimeiset kaksi vuotta. Tämän lisäksi hän on toiminut yliopistossa lakimiehen sijaisena kartuttaen kokemusta myös yliopistomaailmasta.

Koulutukseltaan Reijo on OTM ja tuotantotalousinsinööri.

Reijolla on yli kymmenen vuoden kokemus kansainvälisistä tavaramerkki- ja mallihakemuksista sekä niiden rekisteröinneistä. Hänellä on myös pitkä kokemus sopimusjuridiikasta, erityisesti IPR-liitännäisistä kaupallistamis- ja lisenssisopimuksista.

Ennen juridiselle alalle siirtymistään Reijo toimi useita vuosia laatuinsinöörinä elektroniikkateollisuudessa, mistä on paljon hyötyä asiakkaiden tarpeiden kartoittamisessa.

Reijo on aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa. Hän on Suomen AIPPI ry:n, STY:n ja Suomen lakimiesliiton jäsen.

IPR-palvelut

  • Tavaramerkkien suojaamisstrategia, ennakkotutkimukset, kotimaiset ja kansainväliset tavaramerkki- ja mallihakemukset, tavaramerkkien loukkaustapaukset ja väiteasiat, IPR-alaan liittyvät sopimukset.

Erityisosaaminen

  • Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisut.
  • Toimialat: Tavaramerkki- ja mallioikeustiimi palvelee kaikkia toimialoja
  • Palvelut: EU-tavaramerkit, EU-mallit, tavaramerkki, mallioikeus, suojaamisstrategia, IPR-strategia, ennakkotutkimukset, tavaramerkki- ja mallihakemukset, loukkaustapaukset, loukkausanalyysit, väiteasiat, IPR-alaan liittyvät sopimukset. Oikeudenkäynnit ja riidanratkaisut.