G1/21 – suulliset käsittelyt videoneuvotteluna myös ilman osapuolien suostumusta

Euroopan patenttisopimus (EPC) antaa osapuolille oikeuden pyytää suullista käsittelyä. Näin ollen on luonnollista, että myös suullisen käsittelyn muoto on sitä pyytävän osapuolen päätettävissä.

Laajennettu valituslautakunta totesi, että osapuolilla todellakin on perustavanlaatuinen oikeus suulliseen käsittelyyn, joka antaa heille tilaisuuden tulla kuulluksi. Paikan päällä EPOssa pidettävä käsittely on optimaalinen, ja osapuolella voi olla hyviä syitä haluta käsittely pidettäväksi EPOssa eikä videoneuvotteluna. Näin ollen EPOssa pidettävien käsittelyjen tulisi olla ensisijaisia, ja osapuolilta voidaan kieltää tämä vaihtoehto vain hyvästä syystä.

Entä meneillään oleva pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset?

Laajennetun valituslautakunnan mukaan meneillään oleva pandemia ja sen aiheuttamat matkustusrajoitukset (sekä rajoitukset liittyen EPOn rakennuksiin) on riittävä syy pitää suulliset käsittelyt videoneuvotteluna, jopa ilman kaikkien osapuolien suostumusta. Lautakunta otti myös huomioon rajoitusten keston ja sen, että suullisten käsittelyjen siirtäminen (suuressa määrässä valitustapauksia) tarkoittaisi vakavaa häiriötä oikeudenkäytölle.

Päätäntävalta siitä, onko olemassa hyviä syitä pitää suullinen käsittely videoneuvotteluna osapuolen suosiman EPOssa pidettävän käsittelyn sijaan, on kyseisellä valituslautakunnalla.

Onko mitään mahdollisuutta välttää suullista käsittelyä videoneuvotteluna?

Mikäli valituslautakunta päättää pitää suullisen käsittelyn videoneuvotteluna osapuolen pyytämän paikan päällä pidettävän käsittelyn sijaan, tulee valituslautakunnan ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin, videoneuvottelun tulee olla soveltuva vaihtoehto EPOssa pidettävälle käsittelylle. Mikäli videoneuvottelu ei jossakin tapauksessa ole soveltuva, suullinen käsittely tulee pitää EPOssa. Toiseksi, tapauksessa tulee olla erityisiä piirteitä, jotka oikeuttavat päätöksen olla pitämättä käsittelyä EPOssa. Tällaiset piirteet liittyvät rajoituksiin, jotka vaikuttavat osapuolien mahdollisuuteen osallistua käsittelyyn EPOn toimitiloissa.

Mikä tulee olemaan tilanne pandemian jälkeen?

Laajennettu valituslautakunta teki päätöksessään varsin selväksi, että sekä kysymys että vastaus on rajoitettu tilanteisiin, joissa on yleinen hätätila. Näin ollen voidaan olettaa, että kun nyt voimassa olevat rajoitukset on purettu, suullisen käsittelyn pitäminen videoneuvotteluna valituslautakunnassa edellyttää kaikkien osapuolten suostumusta.

Lautakunta rajoitti päätöksensä suullisiin käsittelyihin valituslautakunnissa, joten on epäselvää, ovatko päätöksen perustelut käytettävissä myös esimerkiksi suullisiin käsittelyihin väitejaostossa. Mielestämme päätöksen G1/21 perusteluita tulisi noudattaa myös väitekäsittelyissä. Koska EPO suosii videoneuvotteluja, oletamme, että ainakin hakemusvaiheen suulliset käsittelyt tulevat myös pandemian jälkeen olemaan videoneuvotteluina ja ainoastaan erityistapauksissa paikan päällä EPOssa.

Mielestämme suulliset käsittelyt videoneuvotteluna ovat käytännöllinen tapa säästää matkustusaikaa ja kuluja tietyissä tapauksissa. Toiset tapaukset kuitenkin soveltuvat paremmin hoidettavaksi EPOssa. Tulemme neuvomaan asiakkaitamme tapauskohtaisesti parhaan tavan valinnassa.

Linkki päätökseen

Jaa artikkeli