Hyödyllisyysmalli

Hyödyllisyysmalli on patentin tavoin kielto-oikeus estää muita käyttämästä keksintöä. Hyödyllisyysmallin voi saada uudelle tekniselle ratkaisulle, jota voidaan käyttää teollisesti. Suomessa hyödyllisyysmallin voi saada tuotteelle tai laitteelle, mutta sillä ei voi suojata menetelmää tai käyttöä. Hyödyllisyysmalli sopii suojaksi erityisesti yksinkertaisille laite- ja tuotekeksinnöille tai jo olemassa olevan laitteen tai tuotteen pienelle parannukselle.

Uusille ja selvästi erilaisille keksinnöille

Suomessa patenttiviranomaisena toimiva Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) ei arvioi hyödyllisyysmallihakemuksen mukaisen keksinnön uutuutta ja keksinnöllisyyttä. Näin ollen on suositeltavaa perehtyä ennestään tunnettuun tekniikkaan keksinnön uutuuden varmistamiseksi. Keksinnöllisyyden tason vaatimus on hyödyllisyysmallilla suojattavalle keksinnölle alhaisempi kuin patentilla suojattavalle keksinnölle. Kun patentoitavalta keksinnöltä edellytetään ”olennaista” eroa tunnettuun tekniikkaan verrattuna, hyödyllisyysmallilta edellytetään vain “selvää” eroa.

Nopea rekisteröinti

PRH tekee hyödyllisyysmallihakemukselle vain rekisteröintitarkastuksen, joten hyödyllisyysmallilla on mahdollista saada suojaa keksinnölle hyvin nopeasti. Hyödyllisyysmallin käsittelyaika PRH:ssa on keskimäärin kolme kuukautta. Suojaa saa siis nopeammin kuin patenttihakemuksella, jonka käsittelyaika PRH:ssa on keskimäärin 2,5 vuotta. Hyödyllisyysmallin rekisteröintiä on myös mahdollista pyynnöstä lykätä 15 kuukauteen asti hakemuksen tekemisestä, mikäli keksintöä ei haluta julkistaa aiemmin.

Suojaa 10 vuodeksi

Suomessa hyödyllisyysmallihakemuksen rekisteröintimaksu kattaa ensimmäiset neljä vuotta. Sen jälkeen hyödyllisyysmallin voi uudistaa ensin neljäksi vuodeksi (vuodet 5–8) ja sitten kahdeksi vuodeksi (vuodet 9–10) maksamalla uudistamismaksun. Hyödyllisyysmalli on siis mahdollista pitää voimassa enintään kymmenen vuotta, kun patentilla saatava suoja-aika on enintään kaksikymmentä vuotta.

Suomessa patenttihakemus on mahdollista muuntaa hyödyllisyysmallihakemukseksi. Hyödyllisyysmallihakemuksesta voi myös pyytää etuoikeutta vastaavasti kuin patenttihakemuksesta, etuoikeusajan ollessa 12 kuukautta.

Hyödyllisyysmallin mitätöinti

Kuka tahansa voi milloin tahansa yrittää mitätöidä hyödyllisyysmallin esittämällä sitä vastaan mitätöintivaatimuksen. Vapaamuotoinen mitätöintivaatimus liitteineen tulee tehdä kirjallisesti suomeksi tai ruotsiksi. Mitätöintivaatimus on perusteltava ja toimitettava PRH:een. Mitätöintivaatimus on maksullinen. PRH tekee päätöksen mitätöintivaatimuksen tekijän esittämän aineiston ja hyödyllisyysmallin haltijan toimittaman vastineen perusteella. Päätöksen johdosta hyödyllisyysmalli voidaan pitää voimassa muuttumattomana, mitätöidä osittain tai mitätöidä kokonaisuudessaan. Päätöksestä on mahdollista valittaa Markkinaoikeuteen.

Hyödyllisyysmalli muissa maissa

Suomessa rekisteröity hyödyllisyysmalli suojaa keksinnön vain Suomessa. Hyödyllisyysmallijärjestelmä ei ole kovin yleinen, mutta esimerkiksi Tanskassa, Saksassa, Espanjassa, Virossa, Venäjällä, Japanissa ja Kiinassa on mahdollista saada vastaavaa hyödyllisyysmallisuojaa keksinnölle. Niissä maissa, joissa ei ole hyödyllisyysmallia, on mahdollista hakea patenttia.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli