Laine IP INTA Annual Meeting -konferenssissa Singaporessa

Maailman suurin IPR-alan tapahtuma, INTA Annual Meeting, pidettiin Singaporessa 16.-20.5.2023. Tapahtuma keräsi lähes 8.000 IPR -ammattilaista sekä brändin haltijoiden, että asiamiesten keskuudesta. INTA, International Trademark Association, on järjestö, jonka tehtävänä on edistää IPR-alan kehitystä ja tunnettuutta, luoda alalle yhtenäisiä toimintatapoja ja lobata näitä toimintatapoja lainsäätäjille ympäri maailman.

Oikea yhteistyökumppani kaikille asiakkaillemme

IPR-alaan, kuten muuhunkin juridiseen neuvontaan, liittyvä toiminta perustuu luottamukseen. Tarjoamme asiakkaillemme palveluita eri maissa, joiden hoitamiseen käytämme paikallisten asiamiesten palveluita. On ensisijaisen tärkeää, että tunnemme yhteistyökumppanimme, jotta voimme varmistaa asiakkaidemme asioiden laadukkaan ja kustannustehokkaan hoitamisen. Lisäksi eri maalaisten kollegoiden tunteminen auttaa meitä löytämään sopivan yhteistyökumppanin vastaamaan jokaisen asiakkaamme juuri omia tarpeita.

Laine IP vaikuttamassa IPR-lainsäädäntöön

Verkostoitumistapahtumien järjestämisen lisäksi INTA järjestää IPR-alan koulutusta, ja on vaikutusvaltainen järjestö IPR-alan lainsäädännön ja käytäntöjen yhtenäistämiseksi. INTA on vaikuttanut mm. EU:n tavaramerkkilain uudistamiseen. INTA:n vaikuttamistoiminta tapahtuu INTA:n komiteoissa, jotka käsittelevät eri kysymyksiä erityisesti brändin haltijoiden etua ajaen. Laine IP:n Joose Kilpimaa on mukana uudessa Data Protection –komiteassa, jonka tehtävänä on tarkastella datan roolia osana yritysten varallisuutta ja sen kaupallista hyödyntämistä.

Komiteoiden jäseneksi täytyy hakea, ja hakijoiden ammattitaidon ja kokemuksen lisäksi pyritään varmistamaan, että jokaisessa komiteassa on edustus eri puolilta maailmaa. Komiteoiden työ koostuu tietyn aihealueen tarkastelemisesta eri maiden ja alueiden lainsäädännön ja oikeuskäytännön näkökulmasta. Komiteat laativat muistioita ja julkaisevat omaan aiheeseensa liittyviä artikkeleita. Tavoitteena on päästä asiassa sellaiseen loppupäätelmään, että komitea voi esittää INTA:n hallitukselle ehdotuksen asian optimaalisesta sääntelystä. Tämän perusteella INTA:n hallitus tekee oman julkilausumansa, jota käyttäen pyritään vaikuttamaan eri maiden lainsäätäjiin. Ideaalitilanteessa lainsäätäjät ympäri maailman ottavat julkilausuman huomioon, ja laativat sellaisia lakeja, jotka olisivat mahdollisimman yhdenmukaisia. Mahdollisimman yhdenmukainen lainsäädäntö kaikkialla maailmassa luonnollisesti hyödyttää yrityksiä IPR-salkkujensa hallinnoimisessa

Kirjoittaja

Jaa artikkeli