Laine IP:n tavaramerkki- ja mallioikeustiimi esittäytyy

  • Uutiset
  • 25.2.2020

Vasemmalta oikealle: Jani, Tom-Erik, Anne, Jemina, Carita, Mirijam ja Lena

Suunnitteletko yritykselle uutta nimeä, tuotetta tai pakkaukselle uudenlaista muotoilua? Laine IP:n tavaramerkki- ja mallioikeustiimi auttaa löytämään tähän sopivat suojauskeinot.

Asianmukaisesti suojattu ja järjestelmällisesti puolustettu tavaramerkki on yrityksen keskeinen kilpailuvaltti, joka parantaa tuotteen tai palvelun tunnettuutta ja tuo yritykselle merkittävää lisäarvoa. Laine IP:n tavaramerkki- ja mallisuojatiimi auttaa löytämään asiakkaalle kuhunkin tilanteeseen sopivimmat suojauskeinot, oli sitten kyse brändiä vahvistavasta tavaramerkistä tai tuotteen ulkomuodon suojaavasta mallioikeudesta.

”Me hoidamme suojauksen, jolloin asiakas voi keskittyä varsinaiseen bisnekseen”, EU-tavaramerkki- ja mallioikeusasiamies Jemina Koskela tiivistää tiimin tehtävät.

Kahdeksanhenkinen tiimi koostuu substanssin hallitsevista asiamiehistä ja hallintoasiat taitavista tavaramerkkiassistenteista. ”Sujuva yhteistyö tiimin sisällä on oleellista, kun huolehdimme asiakkaiden tavaramerkkisalkuista. Keskinäinen luottamus, avoimuus ja hyvä viestintä ovat kaikki kaikessa”, tiimin vetäjä Tom-Erik Hagelberg kertoo.

”Innovatiivisten yrittäjien innostus tarttuu”

Tavaramerkeissä ja mallioikeuksissa prosessi alkaa yleensä esiselvityksillä, suojan laajuuden määrittelyllä ja sopivan suojamuodon valinnalla. Sen jälkeen laaditaan hakemus päättävälle virastolle, joka tutkii hakemuksen ja mahdolliset esteet. Kun tavaramerkki on hyväksytty, se etenee rekisteriin.

Tavaramerkkitiimillä on paljon uusia asiakkaita, kun esimerkiksi aloittavien yritysten tuotteille ja palveluille haetaan suojaa. ”On hienoa, kun uusia tuotteita ja nimiä tulee markkinoille ja pääsemme itsekin edistämään asiakkaidemme menestystä. Tällaisia uusia juttuja bongailee aina lämmöllä kaupan hyllyltä”, Jemina sanoo.

”Erityisen innostavaa on tehdä yhteistyötä innovatiivisten yrittäjien kanssa ja olla mukana siellä, missä keksitään uutta. Yrittäjien innostunut asenne tarttuu”, Tom-Erik jatkaa.

Periaatteessa tavaramerkki on ikuinen oikeus, mutta se vaatii kuitenkin aktiivisuutta ja säännöllistä uudistamista.

”Erityisen tärkeää on huolehtia päivämääristä, jotta suojaukset eivät pääse vanhenemaan. Tavaramerkki on uudistettava kymmenen vuoden välein. Mallisuojan uudistaminen on puolestaan yleensä tehtävä viiden vuoden välein ja sen voimassaoloaika on enintään 25 vuotta”, tavaramerkkiassistentti Jani Nuutinen sanoo.

Hän vastaa suojausten käytännön hallinnoinnista, mikä pitää sisällään muun muassa yhteydenpitoa asiakkaisiin ja virastoihin. Työ vaatii järjestelmällisyyttä, sillä tiimin vastuulla on tuhansien tavaramerkkien ja mallien hallinta. Kotimaan lisäksi suojauksia tehdään ympäri maailmaa.

”Sopivan haastavat caset työn suola”

Tom-Erikillä on tavaramerkeistä 20 vuoden työkokemus. Hän kokee tärkeäksi jakaa osaamistaan mentoroimalla ja sparraamalla muita tiimiläisiä. ”Lait ja ohjeet on tunnettava, mutta niitä on osattava soveltaa myös käytäntöön. Valmiita malleja ei välttämättä ole. Silloin on luotettava omaan päättelykykyyn.”

Tom-Erikin mielestä parasta työssä ovat mielenkiintoiset ja sopivan haastavat asiakascaset.

Niitä tulee esimerkiksi vastaan, kun mietitään asiakkaan tavaramerkkistrategiaa tai reagoimista jonkun oikeuden mahdolliseen loukkaukseen. ”Myös esimerkiksi digitaalisen prosessin tai elämyksiä tuovan palvelun suojaaminen voi olla haasteellista, jos vastaavanlaisia ei ole tuotu aiemmin markkinoille.”

Myös Jeminalle haastavat tapaukset ovat työn suola. ”Joskus on hankalia tilanteita, jos vaikkapa tavaramerkin hakemisvaiheessa on nähtävissä paljon potentiaalisia esteitä tai käsittelevän viraston kanssa on erimielisyyttä. Mutta kun ponnistelujen jälkeen tuotteelle saadaan lopulta merkittävä suoja, se on erittäin palkitsevaa.”

Työn merkityksellisyyttä lisää se, että tiimi tekee päivittäin työtä asiakkaiden kanssa, jotka kehittävät uusia asioita kestävän kehityksen edistämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi. Hyvä esimerkki ovat muovin käyttöä vähentävät materiaalit. ”Omassa arjessakin kestävän kehityksen asioihin tulee kiinnitettyä yhä enemmän huomiota, esimerkiksi kierrättämällä tavaroita ja lajittelemalla jätteitä”, Tom-Erik sanoo.

Keskittymistä vaativien työtehtävien ja kiireisten päivien vastapainoksi kolmikko rentoutuu perheidensä ja harrastusten parissa. Tom-Erikin vapaa-aika vierähtää lasten harrastuksissa ja omakotitalon kunnostamisessa. Jeminalla urheilu, ruuanlaitto ja lukeminen vievät ajatukset pois työasioista.  Jani korostaa, että omien akkujen lataamisessa oleellista ovat myös riittävät yöunet.

Teksti: Matti Remes

Jaa artikkeli