Jos Brexit-sopimusta ei synny, mitä EU-tavaramerkeille ja yhteisömalleille tapahtuu?

brexit

UK:n (eli Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin) ja Euroopan komission väliset neuvottelut koskien UK:n eroamista EU:sta ovat yhä edelleen käynnissä. Neuvotteluissa pyritään siihen, että EU-tavaramerkkien ja yhteisömallien suoja jatkuisi UK:ssa myös Brexitin jälkeen. Toistaiseksi konkreettisiin sopimuksiin asti ei vielä ole päästy, mutta UK-virasto UKIPO on tilanteen selventämiseksi julkaissut sivuillaan tilannetta koskien ohjeistuksen, jonka mukaisesti UK-hallinto lupaa, että EU-tavaramerkit ja -mallit muunnetaan vastaaviksi kansallisiksi rekisteröinneiksi/hakemuksiksi UK:ssa kun Brexit astuu voimaan 30.3.2019.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tavaramerkin ja mallioikeuksien haltijoille syntyy maahan uusi, EU-rekisteröinnistä erillinen oikeus, jota voi ja tuleekin hallinnoida tästä erillisenä esimerkiksi uudistamisen ja siirtojen tai lisenssien rekisteröimisen kannalta. Varsinaisesta muunnosprosessista ei ole vielä tarkempaa tietoa, mutta UKIPO korostaa pyrkivänsä toteuttamaan sen automaattisesti tai muutoin oikeudenhaltijoiden kannalta mahdollisimman vähäisillä hallinnollisilla toimenpiteillä. Oikeudenhaltijoilla on niin halutessaan toki myös opt out -mahdollisuus, eikä kansallista rekisteröintiä UK:ssa ole pakko ottaa vastaan.

Avoimia kysymyksiä maaliskuisen Brexitin ja tavaramerkkien ja mallien ympärillä on vielä paljon, etenkin siirtymäsäännöksiä ja väite- tai mitätöimistilanteita koskien, mutta UKIPO:n lausunto ja lupaukset EU-hakemusten ja -rekisteröintien suojan jatkumisesta UK:ssa tyynnyttävät kuitenkin suuren yleisön mieltä.

Vaikka akuuttia pelkoa oikeuksien menettämisestä UK:ssa ei enää ole, kannustamme EU-hakemusten ja -rekisteröintien haltijoita joka tapauksessa seuraamaan tilanteen kehittymistä tarkasti ja huomioimaan sen tavaramerkki- ja mallistrategiassaan. Mikäli UK on oikeudenhaltijalle erityisen merkittävä markkina-alue, suosittelemme myös varmuudeksi harkitsemaan uutta kansallista hakemusta tai maan nimeämistä kansainväliseen rekisteröintiin vielä tämän vuoden puolella.

Tiimimme seuraa aktiivisesti Brexitin ja sitä koskevien neuvotteluiden etenemistä ja tiedottaa heti, kun uutta tietoa on saatavilla.

Lue myös mitä tapahtuu patenteille, jos brexit-sopimusta ei hyväksytä. Siirry artikkeliin tästä.

Kirjoittaja