Toimintavapausselvitys, FTO

Onko suunnitelmissasi aloittaa uuden tuotteen tai menetelmän kaupallinen hyödyntäminen? Ennen kuin ryhdyt tuumasta toimeen, kannattaa selvittää, että voit tulla markkinoille loukkaamatta muiden patenttioikeuksia. Toimintavapauskartoituksen avulla pienennät loukkausriskiä huomattavasti.

Selvityksemme avulla saat tietoa voimassa olevista patenteista ja vireillä olevista hakemuksista, jotka saattavat haitata toimintaasi tai olla jopa esteenä toiminnan käynnistämiselle. Sen lisäksi, että saat listan olennaisimmista julkaisuista, tekniikan alasi parhaiten osaava EP-asiamiehemme analysoi relevanteimmat julkaisut (3 – 6 julkaisua) ja antaa arvion mahdollisesta loukkausriskistä. Analysoitujen julkaisujen statustiedot määrittelemissäsi kohdemaissa kuuluvat selvitykseemme, niiltä osin kuin tiedot ovat saatavissa sähköisistä tietokannoista, kuten Inpadocista tai virastojen omista tietokannoista.

Toimintavapausselvityksen olennaisin vaihe on kohteen, selkeästi rajatun tuotteen tai menetelmän, määrittely ja sen pohjalta suoritettu huolellinen sekä mahdollisimman kattava haku. FTO-selvityksessämme haun tekee joko hakuihin erikoistunut asiamiehemme tai yhteistyökumppanimme alan parhaita työkaluja käyttäen.

Mitä aikaisemmassa vaiheessa tuotekehitysprojektiasi olet tietoinen muiden toimijoiden mahdollisista patenttioikeuksista, sitä kustannustehokkaammin pystyt tarvittaessa modifioimaan omaa suunnitelmaasi – säästät aikaa ja vaivaa! Saat myös hyvän kuvan siitä, mihin suuntaan omaa IPR:ää kannattaa kohdentaa.

Tiedätkö oman markkina-alueesi tämänhetkisen IPR-tilanteen? Jos et, ota yhteyttä FTO-koordinaattoriimme Hannaan niin selvitetään yhdessä olisiko tilanteessasi tarpeen tehdä toimintavapausselvitys.

Toimintavapausselvityspaketin hinta on 6000 € + alv.