Valikko ☰
Christoffer Sundman

Christoffer Sundman

Europapatentombud,
Expertmedlem i bisyssla vid marknadsdomstolen,
Senior Partner

Telefon: +358 9 6859 5630

Mobiltelefon: +358 40 530 9045

Epost: christoffer.sundman@laineip.fi

Arbetsspråk: svenska, finska, engelska, tyska

”Det bästa med mitt arbete är att varje dag är fylld med nya utmaningar – ingen dag är den andra lik. Jag tycker om att analysera och lösa problem och att lära mig något nytt. Jag uppskattar umgänget med kunderna och att få bekanta mig med deras uppfinningar och affärsverksamhet.”

Christoffer började hos Laine redan 1982, och arbetar nu som europapatentombud inom kemiteamet. Under sin långa karriär har han skaffat sig ett brett kunnande inom IPR-fältet. Han hjälper kunderna hitta det patenterbara i deras uppfinningar, han ställer upp ansökningar och sköter om svaromål i hemlandet och internationellt. Han sköter invändningsärenden i Finland och EPO, arbetar som tekniskt biträde vid rättegångar, och avfattar utlåtanden i FTO- och Clearance-ärenden.

Christoffer föreläser regelbundet vid kurser och utbildningar som ordnas av AaltoPRO, Aalto-universitet och IPR University Center. I egenskap av inbjuden föreläsare har Christoffer föreläst i alla de skandinaviska länderna, i Ryssland, i Ungern, Tjeckien och USA. Christoffer arbetar som rådgivare för många små och medelstora företag och hjälper dessa bl.a. med att planera och förverkliga IPR-strategier för att befrämja företagens konkurrenskraft.

TIll utbildningen är Christoffer diplomingenjör (kemisk fabriksteknik och kemi).

IPR-tjänster

  • IPR-konsultering och IPR-strategi; patentering av uppfinningar globalt, invändningsärenden, intrångsanalyser, muntliga förhandlingar, rättegångar, utbildning

Specialkompetens

  • Branscher: mekaniska skogsindustrin, cellulosa- och pappersindustrin, kemiindustrin, tillverkningen av specialkemikalier, enzymindustrin, läkemedelsindustrin, plastindustrin, oljeförädlingsindustrin, energiindustrin, halvledarindustrin, infrastrukturbygge
  • Teknologier: cellulosateknologi, blekningsteknologi, metoder och apparater som används i dessa, cellulosa-, cellulosaderivat-, hemicellulosa-, lignin-, tannin-, stärkelse-, socker- och fiberteknologi, non-woven-produkter, joniska vätskor, papper och kartong, framställningen av dessa, bestrykningsteknologi, pigment och fyllmedel, produkter av den mekaniska träförädlingsindustrin, framförallt plywood och fiberskivor, träkompositmaterial, fett- och hartssyror och derivat av dessa, bränslen, läkemedelsteknologi, terapi, diagnostik, kemiska synteser, plastråvaror, plastprodukter, i synnerhet smältbearbetade plastprodukter, armerade plastprodukter, plaströr och -rörverk, plastindustrins maskiner, specialpolymerer, siloxanpolymerer, LED-teknologi, medical devices, batteriteknologi, batterikemikalier, gruvindustrins processer, ALD- och CVD-processerna, enzymteknologin, processindustrins processer och anläggningar.