Valikko ☰

Gustav Boije af Gennäs

Europapatentombud

Delägare

biovetenskaper, kemi

Telefon: +358 44 300 9876

Epost: gustav.boijeafgennas@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, svenska, engelska, tyska

”Som patentombud har jag möjlighet att hjälpa multinationella företag, start-ups, universitet och skolor samt uppfinnare att skydda sina uppfinningar och ge råd i IPR-frågor. Det är fantastiskt när jag får arbeta med en kund för att skapa en IPR-strategi för kunden och kan hjälpa att öka företagets värde och företagsverksamheten genom IPR. Jag njuter av att kunna använda min kunskap om både vetenskap och IPR-lagstiftning i mitt arbete."

Gustav har varit i Laines kemiteam sedan 2023 och hanterar som europeisk patentombud uppdrag som huvudsakligen är relaterade till kemi eller bioteknik, särskilt organisk och läkemedelskemi.

Gustav har arbetat inom IPR-sektorn sedan 2017. Dessförinnan arbetade han som forskare i cirka 15 år, bland annat som teamledare och ansvarig forskare vid divisionen för farmaceutisk kemi och teknologi vid Helsingfors universitet. Han har också arbetat i Sydkorea vid Seoul National University (2015). Dessutom har Gustav bland annat handlett flera doktorander, suttit i flera doktorandkommittéer och poängsatt ansökningar till European Reasearch Council. Både Finska Vetenskaps-Societeten och Helsingfors universitet tilldelade Gustav år 2016 Priset för unga forskare.

Gustav har en doktorsexamen i farmaceutisk kemi (Helsingfors universitet, 2011) och en magisterexamen i organisk kemi (Helsingfors universitet och York University (UK), 2003).

Gustav är också aktivt engagerad i föreningsverksamhet. Han är till exempel finländsk suppleant i epi (mandatperiod 2023-2026), medlem i Finska Patentombudsföreningen (SPAY), Kemiska sällskapen i Finland (Suomalaisten kemistien seura) och Finska Kemistsamfundet – Suomen Kemistiseura (FKS).

På fritiden tycker Gustav om golf – han spelar golf alltid när han har möjlighet. Han gillar också att motionera, till exempel genom att gå på gym och jogga. Han har spelat aktivt fotboll, innebandy och volleyboll. Han tillbringar också sin fritid med vänner.

IPR-tjänster

  • Patenteringsprocesserna, patenteringsanalyser, databassökningar,  handlingsfrihetsutredningar (FTO) och landscape-analyser, konkurrentuppföljning, invändnings- och besvärsärenden, intrångsanalyser, patenträttegångar, tilläggsskydd (SPC), europeiskt patent med enhetlig verkan, European Patent Convention, EPC, UPC.

Specialkompetens

  • Branscher: kemiindustrin, läkemedelsindustrin, gruvindustrin, material- och polymerindustri, nanoteknologi, trä- och papperskemi, foderindustri och skogsindustri
  • Teknologier: kemi, organisk kemi, läkemedelskemi (pharma), analytisk kemi, kemisk instrumentering, biokemi, bioteknik, materialkemi, oorganisk kemi, processer och metallurgi, kemiska och fysikaliska separationsmetoder, cleantech -lösningar