Valikko ☰
Jouni-Tapio Laaksonen

Jouni-Tapio Laaksonen

Europapatentombud

Delägare

bioteknologi, livsmedelsindustri

Telefon: +358 9 6859 5642

Epost: jouni.laaksonen@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, engelska, svenska

”Jag sporras i mitt arbete av den känsla av framgång jag känner när vi lyckats skydda en för kunden viktig uppfinning och kan delge dem det glada budskapet om beviljandet av ett patent. Jag uppskattar utmaningarna i mitt arbete och trivs med att få träffa kunder och att få diskutera deras uppfinningar, samt med att ställa upp ansökningar. Ingen dag är den andra lik, vilket också gör arbetet intressant. Därtill arbetar det toppentyper på byrå och det är därför alltid roligt att komma till jobbet.”

Jouni arbetar som europapatentombud inom kemiteamet. Han ansvarar närmast för patenteringen av biotekniska och kemiska uppfinningar. Vid sidan av bioprocesser har Jouni specialkompetens på bland annat enzym- och genteknikens områden samt inom sockerkemin och i anslutning till olika tekniska tillämpningar av dessa.

Jouni kom till Laine 2012. Dessförinnan arbetade han med inom kemiindustrin med HSE-frågor samt som forskare i en bioprocessteknisk forskningsgrupp vid Aalto-universitetet.

Till utbildningen är Jouni diplomingenjör (bio- och livsmedelsteknik).

IPR-tjänster

  • Patenteringsprocesser och behandlingen av ansökningar vid patentverken, kundkonsultering samt IPR-strategier

Specialkompetens

  • Branscher: kemi, bioindustrin, livsmedelsindustrin
  • Teknologier: biokemi, biomaterial, bioprocesser, kemiteknik