Valikko ☰

Maria Weintraub

Patentombud

cleantech, materialkemi

Telefon: +3589 68595611

Epost: maria.weintraub@laineip.fi

Arbetsspråk: svenska, finska, engelska

"En av de bästa aspekterna med att arbeta som patentombud är att få lära känna kundens teknologi och bygga upp argument för en ny uppfinning."

Maria började jobba hos Laine i november 2023. Inom patentbranchen har hon jobbat sedan 2011. Hon arbetar som patentombud i kemiteamet, och till hennes uppgifter hör patenteringsprocessens alla olika skeden såväl i Finland som utomlands, behandling av nyttighetsmodeller, tilläggsskydd (SPC), nyhetsgranskningar och patentinformationsanalyser.

Till utbildningen är Maria fil.mag. (kemi, Helsingfors universitet).

Hon är också styrelsemedlem i Finska Kemistsamfundet.

IPR-tjänster

  • Patent, nyttighetsmodeller, tilläggsskydd, nyhetsgranskningar och patentinformationsanlayser

Specialkompetens

  • Branscher: kemiindustri, material- och polymerindustri, skogsindustri
  • Teknologier: kemi, materialkemi, analytisk kemi, kemisk instrumentering, kemiska och fysikaliska separationsmetoder, cleantech -lösningar