Valikko ☰
Simo Hovi

Simo Hovi

Europapatentombud

Delägare

apparater och anläggningar, byggnadsteknik

Telefon: +358 9 6859 5650

Epost: simo.hovi@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, engelska, svenska, tyska

Simo är Europapatentombud och arbetar inom vår ICT- & meknikteam. Simo ställer upp patent- och bruksmönster- och nyttighetsmodellansökningar och sköter behandlingen av dessa globalt. Simo jobbar med IPR framförallt på apparater och förfaranden för olika sektorer av industrin, allt från pappers- och betongindustrin till laboratorieteknik.  Han har också skött invändnings- och besvärsprocesser i olika länder och i Finland arbetat som tekniskt biträde vid rättegångar.

Under sin långa karriär inom patentbranschen har Simo gjort sig förtrogen med så gott som alla områden av tekniken, med undantag för renodlad kemi och elteknik.

Simo är medlem i FICPI, AIPPI, epi, FPOF och STY/FIR.

Till utbildningen är Simo diplomingenjör (maskinbyggnad).

IPR-tjänster

  • Europapatent, inhemska patent, internationella patent, inhemska nyttighetsmodeller, patentintrångsanalyser, kravanalyser, ogiltighetsförfaranden mot nyttighetsmodeller, nyhetsgranskningar, FTO-utredningar, konkurrentbevakning, utredningar av teknikens ståndpunkt, patentdatabaser, EPC

Specialkompetens

  • Branscher: byggnadsteknik, framställningen av betongprodukter, apparater och anläggningar, pappers- och betongbranschens apparatteknik, försvarsindustrin
  • Teknologer: mekanik