Kom igång med IPR

Tar du dina första steg inom immaterialrätten? Du har hört talas om hur viktigt det är med IPR. Du har kanske fått frågor om styrkan i din patentportfölj, om hurudana patent- och varumärkesregistreringar som skyddar din produkt eller om ansökningar under behandling. På ett eller annat sätt har du märkt att IPR utgör en väsentlig del också av din affärsverksamhet. Nu lönar det sig att handla!

Vi kartlägger din situation – det räcker att du kontaktar våra experter

En första konsultation hos vår expert är kostnadsfri. Avsikten med denna diskussion är att gå igenom din IPR-situation ur ett kommersiellt perspektiv och utvärdera vilka åtgärder som kunde behövas. Diskussionen kräver ingen förberedelse från din sida. Tveka inte att ta kontakt – vår expert ställer de relevanta frågorna. Om det är till fördel för din affärsverksamhet att satsa på IPR, ger vår expert ett förslag i fråga om nödvändiga åtgärder och en tidtabell för dessa.

Vi bygger upp din framgång – målsättningen med IPR är att stöda tillväxten hos din affärsverksamhet

En handlingsplan ställs alltid upp specifikt för just dina behov. Om du har en patenterbar uppfinning och vill lansera en produkt i anknytning till uppfinningen på en mässa ”nästa vecka”, så är det uppenbart att det mest akuta som måste göras är att ställa upp en patentansökan och lämna in den till patentverket innan uppfinningen görs offentlig. Det är också skäl att beakta eventuella frågor gällande varumärkes- och mönsterregistrering redan i detta skede.

I en situation, där det inte finns något överhängande behov av att skydda en uppfinning, kan din IPR-verksamhet köras igång genom att ställa upp en IPR-strategi, som stöder din affärsverksamhet. Detta kan t.ex. ske genom att utarbeta regler för uppfinningar i arbetsförhållande inom företaget eller ordna utbildning i immaterialrätt för nyckelpersoner.

Var medveten om din situation på IPR-fältet – hur kan du undvika konflikter med dina konkurrenter?

Ju bättre bild du har av din immaterialrättsliga situation på det tekniska område du är verksam, desto bättre kan du fatta de rätta besluten för din egen affärsverksamhet. En patentlandskapsanalys ger en åskådlig bild av hurudana lösningar dina konkurrenter har skyddat och vad de satsar på i sin egen produktutveckling. En utredning av teknikens ståndpunkt ger motsvarande information i textform, utan grafisk framställning.

Varumärken eller mönsterskyddad formgivning är viktiga för att ett företag skall kunna särskilja sig inom sitt verksamhetsområde. Företagets namn, namnet på en produkt eller tjänst, en logo och en produkts utformning är exempel där dessa skyddsformer utnyttjas. För att du skall kunna koncentrera dina resurser på rätt sätt är det viktigt att identifiera både dina egna särdrag och sådana varumärken och mönsterregisteringar som tillhör andra aktörer inom ditt verksamhetsområde. Experterna inom vårt varumärkes- och mönsterteam hjälper dig att identifiera vilka dina rättigheter är och att genomföra de förundersökningar och utredningar som behövs.

Skydd eller affärshemlighet?

En grundtanke med patentskydd är att du gör din uppfinning offentlig och i gengäld får en tidsbegränsad rätt att hindra andra att utnyttja uppfinningen. I patentansökan måste uppfinningen beskrivas så noggrant att en yrkesperson inom området kan omsätta uppfinningen i praktiken. På grund av detta kan det i vissa fall löna sig att behandla uppfinningen som en affärshemlighet och låta bli att patentera den. Detta medför ändå risken att någon annan tar uppfinningen i bruk eller rent av patenterar den. Därför bör man noga avväga ett sådant beslut i samråd med en av våra patentexperter. Är det värt risken att hålla en uppfinning hemlig eller är det klokast att patentera den?

Vår uppfinningskartläggningstjänst erbjuder ett flexibelt sätt att utvärdera uppfinningar som berör produkter eller metoder, vilka tagits fram inom ramen för ett pågående projekt. Med hjälp av denna tjänst kan man bland de idéer som utvecklingsarbetet resulterat i, gallra fram sådana lösningar som är väsentliga för din affärsverksamhet och som det lönar sig att skydda med immaterialrättsliga verktyg.