Juridiska tjänster

Laine IP:s juridikteam hjälper i olika IPR-relaterade avtals- och tvisteärenden. Vår målsättning är att agera i tid och på ett förebyggande vis, varvid alla de bästa alternativen ännu finns tillgängliga. Vi strävar i alla situationer mot att uppnå den bästa kommersiella och juridiska lösningen för vår klient, särskilt med beaktande av klientens helhetssituation och behov.

Avtalsjuridik

Vi sköter olika IPR-relaterade avtalsärenden, av vilka de vanligaste är:

  • licensavtal,
  • samarbetsavtal,
  • sekretessavtal,
  • distributionsavtal samt
  • ägar- och överlåtelseavtal avseende uppfinningar, patent, mönsterrätt och varumärken.

Tvistelösning, övervakningstjänster och rättegångar

Våra juridiska tjänster omfattar mångsidiga tvistelösningstjänster, såsom förlikningsförhandlingar, övervakningstjänster samt biträdande av våra klienter särskilt vid marknadsdomstolen. Vi sköter i synnerhet tvister gällande varumärken och mönsterrätt samt fungerar som bakgrundsstöd för klienter och andra ombud i patenttvister.

Rådgivning och skolningstjänster avseende ägandeskap och god förvaltning av uppfinningar och IPR

Vi följer tätt med utvecklingen inom IPR-branschen. Vi konsulterar våra klienter aktivt i ärenden som berör ägandeskap till uppfinningar och IPR samt ombesörjer registrering av ändringar i ägarskap vid myndigheter. Våra jurister erbjuder dessutom mångsidiga och skräddarsydda skolningar bl.a. gällande IPR-relaterade avtal, kommersiella exploateringsavtal, varumärkesbruk samt internationella varumärkes- och mönsterregistreringar.

Laine IP:s juridikteam

Våra jurister är experter specialiserade inom IPR. Reijo Kokko och Jemina Koskela är rättegångsbiträden med tillstånd och de andra IPR-juristerna, vilka betjänar våra klienter i juridiska ärenden är Tom-Erik Hagelberg (Tom betjänar er gärna även på svenska) och US-jurist Mark Scott.

Ta modigt och framförallt i tid kontakt. Vi berättar gärna mera!

Reijo, Jemina, Tom-Erik & Mark