Innovationssedelpaket

Business Finlands (tidigare Tekes) innovationssedel är avsedd för små och medelstora företag, som har en ny produkt- eller serviceidé med internationell tillväxtpotential, men är i behov av externt kunnande för att konceptet ska kunna utvecklas.

Sedelns värde är 6000 € (+ moms) och den kan användas till exempel för att köpa immaterialrättsliga undersökningar eller utredningar utan egen finansieringsandel.

Sedeln kan också användas för tjänster, som siktar på patentering eller registrering av varumärken. Innovationssedeln kan inte utnyttjas om företaget har beviljats finansiering från Business Finland under det löpande året eller föregående år, eller om företaget har ett pågående projekt finansierat av Business Finland eller om företaget har lämnat in någon annan ansökan till Business Finland. Vidare information beträffande kriterierna för sedelns beviljande finns på Business Finlands nätsidor.

Vi har utarbetat fyra servicepaket, vart och ett till ett pris av 6000 € (+ moms), av vilka du kan välja det som passar dig bäst och betala med en innovationssedel, då du har erhållit ett positivt beslut från Business Finland.

Startpaket

Har du planerat att sätta igång med IPR-verksamhet, men är osäker på var det lönar sig att börja? Med vårt startpaket kommer du bra igång med dina uppfinnings-, patent- och varumärkesärenden. Till startpaketet hör bland annat strategisk konsultation, konkreta instruktioner och IPR-utbildning. Vårt startpaket omfattar:

 • en inledningspalaver, där vi gör upp en handlingsplan
 • konsultation och utbildning för att påbörja din IPR-verksamhet (7 h)
 • instruktioner för att komma igång med proceduren kring uppfinningar i arbetsförhållande (7 h)
 • en kartläggning av konkurrenters skyddssituation.

Landskapspaket

Har du funderat över vad dina konkurrenter patenterar och vilka de är? Ett patentlandskap möjliggör en omfattande kartläggning såväl av konkurrenter som relevant teknologi, till exempel som stöd för produktutveckling, vid planering av inträde på nya områden eller som startskott för en IPR-strategi. Med detta verktyg är det möjligt att få en helhetsöversikt över en ansenlig mängd patentpublikationer. Vårt landskapspaket omfattar:

 • en inledningspalaver, där vi definierar analysens mål och omfattning
 • sökning i databaser, visualisering av information till ett patentlandskap och analys av trender och aktörer
 • en rapport med t. ex. sökprofiler, landskap, trend och operatörsgrafik samt utskrifter (pdf, Excel) av sökresultat
 • en sammanfattande palaver, där vi går igenom resultaten och vår rapport.

Patenteringspaket

Har du utvecklat en ny teknisk lösning och vill förhindra att den dyker upp i dina konkurrenters produkter? Undrar du över om din uppfinning går att patentera? Med vårt patenteringspaket får du snabbt veta om din uppfinning är ny, och om så är fallet, kan vi effektivt ställa upp och lämna in en patentansökan. Vårt paket för patentering av en uppfinning omfattar:

 • en inledningspalaver, där vi går igenom de tekniska särdragen hos din uppfinning
 • en nyhetsundersökning för din uppfinning och ett utlåtande om patenterbarheten
 • en rekommendation för skyddsstrategi
 • uppställning av ansökan (omfattar inte officiella avgifter).

Brandingspaket

Planerar du ett nytt namn eller en ny logo för din produkt? Har du övervägt att skydda din produkts utformning för att hindra kopiering? Vår brandingstjänst omfattar:

 • en inledningspalaver, där vi går igenom de produktnamn du har planerat samt produktens utformning
 • förundersökningar rörande produktnamn och logo
 • en rekommendation för skyddsstrategi
 • uppställning av varumärkes- och mönsterskyddsansökan (omfattar inte officiella avgifter) och dessutom omfattar paketet
 • rättsligt konsultation om immateriella rättigheter och avtalsfrågor.

För Business Finlands innovationssedel kan du köpa IPR-tjänster också för mindre belopp än 6000 € (+ moms), varvid arbetet faktureras enligt de kostnader som uppstått. På motsvarande sätt kan kostnaden för IPR-tjänster överstiga 6000 € (+ moms), varvid ditt företag självt står för den överstigande delen. Förutom de färdiga helheter som beskrivits ovan, kan vi från fall till fall skräddarsy en IPR-tjänstehelhet, som passar just dina aktuella behov.

Ta kontakt med våra experter per e-post eller genom att ringa 09-6859 560,

 • Jussi Jaatinen (ICT och mekanik)
 • Hanna Laurén (kemi och bioteknik)
 • Reijo Kokko (varumärken och mönsterskydd)

så ser vi tillsammans över hur vi kan hjälpa dig att gå vidare inom IPR.

Tilläggsinformation finns på Business Finlands nätsidor.