Uppfinningskartläggning

Var medveten om din IPR-potential!

Utvecklar du en ny produkt, eller förbättrar du ständigt en befintlig? Har du ideer och lösningar på problem? Om du svarar ja, är det möjligt att du har immateriell egendom som dina konkurrenter kan utnyttja om du inte skyddar den. Vår uppfinningskartläggningstjänst ger dig möjlighet att gå igenom resultaten av din produktutveckling med våra experter. Du kan få en handlingsplan för att skydda till exempel nya egenskaper hos din produkt eller förbättringar i din tillverkningsmetod med användning av IPR.

Vår service omfattar:

 • en intervju med er kontaktperson, där vi reder ut bakgrundsfakta och målsättningarna
 • studerande av eventuellt bakgrundsmaterial, t.ex. en projektplan
 • en uppfinningskartläggnings-workshop om 2-3 h där ert team deltar och åtminstone en av våra experter fungerar som dragare. Syftet med denna gemensamma session är att
  • gå igenom nya tekniska och/eller utformningsmässiga egenskaper samt er bedömning av dessas kommersiella betydelse
  • identifiera de drag som möjligen går att skydda genom patent, varumärke och/eller mönsterskydd.
 • ett sammandrag där vi redogör för
  • de nya egenskaper som vi har upptäckt och dessas relevanta detaljer
  • egenskapernas kommersiella betydelse och eventuella tidigare IP-rättigheter
  • ett kostnadseffektivt förslag till fortsatta IPR-åtgärder.

Baspaketet 1100 €

Vårt baspaket omfattar en bedömning gjord av en av våra experter, en gemensam workshop och ett sammandrag. Experten kan vara specialiserad antingen på patent och nyttighetsmodeller eller på varumärken och mönsterskydd, beroende på situationen. I priset ingår ca 5 h ombudsarbete.

Omfattande servicepaket 1500 €

Vårt omfattande servicepaket omfattar bedömningar av både patent- och varumärkesombud, en gemensam workshop och ett sammandrag. Det lönar sig att välja det omfattande servicepaketet då det aktuella utvecklingsföremålet uppvisar både tekniska detaljer och sådant som rör den yttre utformningen. I priset ingår ca 8 h ombudsarbete.

Tänk på att priserna inte omfattar eventuella resekostnader.