US-tjänster

Behöver du hjälp med att skydda din uppfinning i USA? Ta kontakt, så sätter vi tillsammans dina patentärenden i skick!

Vårt US-team sköter våra kunders immaterialrättigheter i USA från Helsingfors. Teamet består av våra registrerade US-ombud (U.S. Patent Agent), som utan mellanhänder representerar våra kunder i patentärenden vid patentverket i USA. Vårt läge i Helsingfors garanterar ett lätt och flexibelt samarbete. Vårt US-team betjänar dig på finska och engelska.

Våra US-ombud har erfarenhet av patentärenden inom de flesta tekniska områdena. Till vår specialkompetens hör ICT, kemisk teknik samt el- och kraftelektronik.

Vi eftersträvar att snabbt uppnå ett ändamålsenligt skydd med beaktande av kostnaderna. För att uppnå detta utnyttjar vi ett antal metoder som är centrala i USA, såsom telefonkonferenser med granskaren och US-patentverkets pilotprojekt, bl.a. After-Final Consideration Pilot Program (AFCP) och Pre-Appeal Brief Conference.

Vi har också den aktuella kunskapen på områden som utvecklas snabbt inom den amerikanska patentsfären, såsom patenterbarhet hos uppfinningar inom mjukvaruteknik och biologi. Dessutom samarbetar vi kontinuerligt med våra europapatentombud för att säkerställa att vi arbetar på bästa möjliga sätt för dina patentansökningar.

Vårt US-team står till tjänst med följande:

US-patentansökningar

  • direkta US-ansökningar och provisional-ansökningar
  • fortsatta ansökningar: continuation, divisional och continuation-in-part
  • nationella US-ansökningar efter PCT-skedet
  • mönsterskyddsansökningar (design patent).

US-handläggning

  • analys och rapportering av förelägganden
  • uppställning av svaromål och inlämning av dessa
  • formaliteter såsom IDS (Information Disclosure Statements).

Specialiteter inom US-handläggningen

  • pilotprocesser (AFCP, First Action Interview)
  • telefonkonferenser med granskaren
  • besvärsprocessen.

Uppställning av ansökningar (USA, internationellt)

Konkurrensbevakning och tredjepartsinlagor