Toiminimen kumoaminen PRH:n hallinnollisessa menettelyssä

Voit nyt myös hakea yrityksen toiminimen rekisteröinnin kumoamista PRH:lta hallinnollisessa menettelyssä. Toiminimen kumoaminen hallinnollisessa menettelyssä on tullut mahdolliseksi 1. päivästä toukokuuta 2021. Aiemmin toiminimeä on voitu kumota vain markkinaoikeudessa.

Toiminimen kumoaminen PRH:ssa on mahdollista vain toiminimen käyttämättömyyden perusteella. Sen sijaan jos toiminimi on rekisteröity lainvastaisesti, kumoamista haetaan edelleenkin markkinaoikeudelta.

Toiminimen rekisteröinnin kumoaminen edellyttää, että toiminimen rekisteröinnistä aiheutuu haittaa. Toiminimi voi esimerkiksi tarpeettomasti toimia esteenä toisen myöhemmälle tavaramerkille tai toiminimelle. Kumoamista voi hakea, jos toiminimeä ei ole viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana käytetty eikä toiminimen haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. PRH voi kumota toiminimen rekisteröinnin kokonaan tai osittain rajoittamalla toiminimen tarpeettoman laajana rekisteröityä toimialaa.

Mikäli aiheesta heräsi kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä asiantuntijoihimme.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli