UPC-päivitys | Järjestelmä käytössä!

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) on aloittanut toimintansa 1.6.2023. UPC-järjestelmä yksinkertaistaa eurooppapatenttijärjestelmää siten, että myönnetylle eurooppapatentille voi pyytää yhtenäistä vaikutusta UPC-sopimusjäsenvaltioissa (aluksi 17 EU-jäsenvaltiota). Vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia kutsutaan myös yhtenäispatentiksi (Unitary Patent, UP).

UPC-sopimusjäsenvaltioita ovat (merkitty karttaan vihreällä): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Luxemburg, Italia, Itävalta, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska ja Viro.

Kaikki EU-jäsenvaltiot eivät kuulu UPC-järjestelmään, vaan ulkopuolella jäävät esimerkiksi Espanja, Puola ja Kroatia. EU:n ulkopuoliset maat kuten Iso-Britannia, Norja tai Sveitsi eivät voi olla järjestelmässä mukana.

Oma strategia UPC:hen liittyen

Yhtenäispatentti (Unitary Patent, UP) on automaattisesti UPC-tuomioistuimen toimivallan alla. UPC:n toimivaltaan kuuluvat yhtenäispatenttien ja eurooppapatenttien riita-asiat, turvaamistoimet sekä kieltotuomiot UPC-jäsenvaltioiden alueella.

Voimassa olevat eurooppapatentit tulevat kuulumaan UPC:n toimivallan alle, jos niitä ei erikseen suljeta pois (opt-out). Siirtymäjakson aikana (väh. 7 vuotta) perinteisen eurooppapatentin kansalliset rekisteröinnit voidaan poissulkea UPC:n toimivallan alta, jolloin käsittely tapahtuu kansallisissa tuomioistuimissa. Poissulkeminen on myös mahdollista peruuttaa (opt-in). On kuitenkin hyvä muistaa, että nämä toimenpiteet voi tehdä vain kerran.

Kansalliset patentit eivät kuulu UPC:n piiriin. UPC-järjestelmän vaikutukset on otettava huomioon joka tapauksessa esimerkiksi kilpailijoiden, kumppaneiden ja muiden toimijoiden suojauksien kautta.

Mikäli strategiasi yhtenäispatentin ja UPC:n osalta on vielä suunnitteilla tai tarvitset lisätietoa/suosituksen, Laineen EP-asiamiehesi ja UPC-erityisasiantuntijaryhmämme (upc@laineip.fi) auttaa eteenpäin. Esimerkiksi Eurooppapatenttisalkun yhtenäispatentti-valmistelupaketin myötä saat asiantuntijamme suositukset portfoliollesi.

Lisätietoja: https://www.laineip.fi/ipr-tietopankki/yhtenaispatentti-ja-yhdistetty-patenttituomioistuin/

Alkuperäinen uutinen löytyy täältä.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli