USA:n ja Euroopan patenttijärjestelmien filosofiset erot näkyvät patenttihakemuksien käsittelyissä

Patentin hakijaa voi ihmetyttää, miksi USA:n patenttiviraston lopullinen välipäätös (Final Office Action) ei olekaan lopullinen. Toisaalta Euroopan patenttiviraston suullinen käsittely voi olla hakemuksen kannalta viimeinen niitti. Asiantuntijamme Toimi Teelahti valottaa järjestelmien eroja.

Yleisesti ottaen patentointiprosessin käynnistää hakijan pyyntö saada patenttisuojaa patenttihakemuksen patenttivaatimuksissa määrittelemälleen keksinnölle. Patenttiviranomainen käy patenttivaatimukset läpi ja tekee alustavan arvion patentoitavuudesta. Hakijan pyyntö ja viranomaisen tulkinta keksinnön uutuudesta ja keksinnöllisyydestä voivat olla varsin kaukana toisistaan riippuen esimerkiksi viraston löytämistä viitejulkaisuista. Käsittelyn aikana osapuolten (hakija ja virasto) näkemykset usein lähestyvät toisiaan välipäätöskierrosten myötä ja saavutetaan yhteisymmärrys. Toki eri lainkäyttöalueiden lait ja määräykset vaikuttavat olennaisesti siihen, miten käsittely sujuu ja miten se aikanaan päättyy.

EPOssa käsittely voi päättyä ”nahkurin orsilla”

Eurooppalaisen patenttihakemuksen käsittely alkaa rivakasti tutkimusraportilla (ESR), jonka saa n. 4 – 8 kuukauden kuluttua hakemuksen vireillepanosta. ESR:ssä tutkijainsinööri esittää löytämänsä estejulkaisut ja saattaa tarvittaessa huomauttaa mm. vaatimusten selkeydestä.  EPO:ssa estejulkaisuja tulee harvoin lisää käsittelyn aikana ja välipäätösten välillä voi usein mennä vuosi tai ylikin.

Kaikki loppuu aikanaan ja niin myös eurooppalaisen patenttihakemuksen käsittely. Jos muutaman varsinaisen välipäätöksen jälkeen ei yhteisymmärrystä ole löytynyt, EPO useimmiten kutsuu hakijan suulliseen käsittelyyn (Oral proceedings in Examination), jossa on ns. ”tulos tai ulos” –periaate: Lopputuloksena on usein joko myönnetty patentti tai hylätty hakemus.  Käsittely kestää tyypillisesti joitakin tunteja ja siinä ratkotaan viraston ja hakijan väliset erimielisyydet. Mahdollisen hylkäyspäätöksen jälkeen hakija voi valittaa (Appeal) tai tehdä jaetun hakemuksen (Divisional application), mutta nämä vaihtoehdot ovat jokseenkin kalliita.

USA:ssa prosessi voi jatkua pitkäänkin

USA:n patenttivirasto USPTO ei laadi erillistä tutkimusraporttia vaan antaa suoraan välipäätöksen noin 14 kuukauden kohdalla (tosin aikataulussa on suurta vaihtelua tekniikanaloittain). Toisin kun EPO:ssa, USPTO:n tutkija hakee julkaisuja jokaisen välipäätöksen kohdalla. Tämän vuoksi onkin varsin yleistä, että estejulkaisuja tulee lisää käsittelyn aikana. Käsittelyn alettua välipäätöksiä tulee noin kaksi tai kolme vuodessa. Tyypillisesti joka toinen välipäätös on ”Final”, joka tarkoittaa sitä, että hakijan on pyydettävä lisäkäsittelyä (Request for Continued Examination, RCE). Lisäkäsittely myönnetään automaattisesti maksua vastaan.

Yllä olevan takia USA:ssa virasto ei käytännössä koskaan lopeta hakemuksen käsittelyä, vaan prosessi voi kestää niin pitkään kuin hakija on valmis maksamaan uusista välipäätöskierroksista. Osittain tämän takia yhteisymmärrys hakijan ja viraston välillä voi syntyä erittäin hitaasti.

US-tutkijan esittämiä hylkäysperusteita voi haastaa esimerkiksi valituksen (Appeal) kautta, joka on halvempi kuin Euroopassa. Lisäksi USA:ssa hakija voi tehdä suhteellisen helposti ja edullisesti jatkohakemuksia (Continuation application), joissa on sama patenttiteksti ja etuoikeuspäivä mutta eri vaatimukset. Tämä antaa mahdollisuuksia laajentaa jo saatua patenttisuojaa. Esimerkiksi patentin myönnön yhteydessä voidaan tehdä jatkohakemus, jossa haetaan suojaa eri keksinnölle kuin mitä myönnetyssä patentissa. Toki alkuperäisessä hakemuksessa tulee olla tarvittavat tiedot myös jatkohakemuksen keksinnöstä.

Yhteenveto; tiedä missä olet ja minne menet

Yllä olevan mukaisesti sekä USA:ssa että Euroopassa on oletus, että osapuolten näkemykset lähestyvät toisiaan. Kuitenkin eroja löytyy: Euroopassa virasto ”viheltää pelin poikki”, jos käsittely pitkittyy. USA:ssa taas hakija joutuu itse arvioimaan, miten pitkittynyt käsittely saadaan haluttuun lopputulokseen. Molemmissa maissa on tärkeä tiedostaa, monesko välipäätöskierros on menossa; onko vielä ns. ”varaa yrittää” laajaa suojaa vai pitäisikö omia patenttivaatimuksia kaventaa, jotta patentti tulee ylipäätään myönnetyksi.  Kuten aina, patentin suojapiirin tulee olla liiketoiminnan kannalta järkevä.

Toimi ja muut asiantuntijamme auttavat mielellään eri maiden patenttiprosessien kanssa.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli