Vaatimusten sanamuodon valinta ja sen vaikutus patentoitavuuteen

Patenttihakemuksen laadinnassa sanamuodon valinta on aina erittäin tärkeää, erityisesti vaatimusten osalta. Oikealla sanamuodolla voi välttää ongelmia, jotka liittyvät nimenomaiseen patenttilainsäädäntöön.

Selkeät ja ytimekkäät vaatimukset

EPC-sopimuksessa todetaan, eräässä artiklassa, muun muassa, että keksintö tulee kuvata patenttihakemuksessa riittävän selkeästi (sufficiently clear) ja niin täydellisesti että alan ammattimies pystyisi keksinnön toteuttamaan. Eräs toinen artikla EPC-sopimuksessa puolestaan sanoo, että vaatimusten tulee olla selkeät (clear) ja ytimekkäät (concise) ja keksinnön selityksen tulee tukea niitä.

Toisin sanoen, selkeys ja riittävä kuvaus, joka tukee vaatimuksia, on mainittu molemmissa artikloissa. Suurin ero näiden välillä on se, että toinen keskittyy vaatimuksiin ja niiden selkeyteen ja tukeen, kun taas toinen keskittyy selitykseen ja siihen tukeen, jonka selitys antaa vaatimuksille.

Jokin keksintö vs. tämä keksintö

On olemassa toinenkin mielenkiintoinen kysymys, jos vertaillaan edellä mainittua osiota, jossa mainitaan keksinnön kuvaus selityksessä, toiseen osioon, joka keskittyy keksinnön keksinnöllisyyteen tai ei-ilmeisyyteen.

Näistä ensimmäisessä todetaan, että hakemuksessa on esitettävä “tämä” keksintö (the invention), kun taas jälkimmäisessä osiossa mainitaan “jokin” keksintö (an invention) ja jatketaan vertaamalla tätä ”jotakin” keksintöä tekniikan tasoon.

Kuvaus hakemuksen laatimishetkellä

Keksinnön riittävä kuvaus on sisällytettävä patenttihakemuksen selitysosaan hakemuksen laatimishetkellä, minkä jälkeen hakemukseen ei voida lisätä uutta aineistoa tai tukea keksinnölle.

Keksinnöllisyys kuitenkin määritellään patenttivaatimusten sanamuodon perusteella, joita vaatimuksia voidaan muokata kauan hakemuksen laatimisen jälkeen. Vaatimuksia saatetaan muuttaa esimerkiksi tekniikan tason mukaisen asiakirjan perusteella, joka on tullut hakijan tietoon kauan patenttihakemuksen virastoon toimittamisen jälkeen. Tällainen muutos saattaa jopa perustua piirteeseen, joka on mainittu alkuperäisessä hakemuksessa ”sivujuonena”.

Alkuperäisessä muodossaan olevan kuvauksen tulisi kuitenkin edelleen antaa riittävä tuki keksinnölle, siinä muodossa kuin se on muutetuissa vaatimuksissa kirjattu.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli