Vauhtia US-patenttihakemukseen Track One ja Fast Track Appeal -ohjelmien avulla

Vuodesta 2011 alkaen US-patenttihakemukselle on voinut pyytää nopeutettua käsittelyä lisämaksua vastaan Track One -ohjelman kautta. Heinäkuusta 2020 alkaen on mahdollista nopeuttaa myös valitusvaiheessa olevan patenttihakemuksen käsittelyä upouuden Fast-Track Appeals -kokeilun kautta. Alla esittelemme lyhyesti molemmat mahdollisuudet ja kerromme hieman siitä, millaisissa tilanteissa niitä voisi käyttää.

Track One

Track One -ohjelman kautta pyydetty nopeutettu käsittely tarkoittaa, että US-patenttivirasto (USPTO) pyrkii antamaan kaksi teknistä välipäätöstä vuoden sisällä patenttihakemuksen vireille saattamisesta. Käsittely nopeutuu siis merkittävästi, jos huomioidaan että yleensä US-patenttihakemukselle saa ensimmäisen välipäätöksen keskimäärin 14 kuukauden kuluessa siitä, kun hakemus on toimitettu virastoon.  Suuri etu Track One -käsittelyssä onkin se, että välipäätös saadaan jo etuoikeusvuoden aikana, eli välipäätöksen tietoa voidaan hyödyntää arvioitaessa, kannattaako patenttihakemusta jatkaa muissa maissa.

Track One -maksu on huomattavan suuri (4000 USD suurille yrityksille). USPTO antaa kuitenkin merkittävin alennuksen pienille toimijoille (alennetut maksut voivat olla 2000 USD tai 1000 USD, riippuen hakijan taloustilanteesta). Track One:a voi käyttää kaikille patenttihakemuksille (tietyin rajoituksin) paitsi uusintakäsittely-patenttihakemuksille (re-issue). Jatkohakemuksille sekä jatkohakemuksille lisätyllä materiaalilla (continuation-in-part) voi siis hakea nopeutettua käsittelyä, kuten myös PCT-jatkohakemuksille (tosin ainoastaan nk. ”bypass continuationin” kautta).

USPTO:n Track One –sivu

Fast Track Appeal

Jos hakija ja tutkijainsinööri ovat erimielisiä patenttihakemuksen patentoitavuudesta, ensimmäinen valitusinstanssi on USPTO:n patenttivalituslautakunta (Patent and Trial Appeal Board). Riippuen tilanteesta,  valituskirjelmän tekeminen vaatii joskus US-patenttiasiamieheltä paljonkin työtä, jotta patenttihakemukseen liittyvät ennakkotapaukset ja muut lainkohdat saadaan argumenttien tueksi valituslautakunnalle soveltuvalla tavalla. Yksi valituskynnystä korottava tekijä on ollut valitusten pitkä käsittelyaika, joka on keskimäärin 14 kuukautta. Valituksen tekeminen on voinut siis ”jäädyttää” patenttihakemuksen käsittelyn yli vuodeksi.

USPTO on nyt esitellyt uuden, Fast Track Appeal –ohjelman, jonka kautta valitukselle voi pyytää nopeutettua käsittelyä kohtuullista maksua vastaan (400 USD, ei alennuksia). Nopeutetun käsittelyn myötä valituslautakunta pyrkii tekemään päätöksen asiassa kuuden kuukauden kuluessa. On huomattava, että Track One ja Fast Track Appeal ovat erillisiä ohjelmia, eli Track One -pyyntö ei nopeuta valituksen käsittelyä eikä Fast Track Appeal nopeuta patenttihakemuksen normaalia käsittelyä. Alkuvaiheessa USPTO hyväksyy vain joitakin Fast Track Appeal –pyyntöjä, ja kokeilu jatkuu näillä näkymin 2021 kesään asti. Tyypillisesti USPTO on jatkanut kokeiluja pienillä sääntömuutoksilla, joten nopeutettu valituksen käsittely voi tulevaisuudessa olla arkipäivää.

USPTO:n Fast Track Appeal – sivu

Yhteenveto

Uusi Fast Track Appeal –ohjelma tarjoaa US- patenttiviraston käytänteiden mukaisesti nopeaa toimintaa maksua vastaan. Siinä missä Track One on patenttihakemuksen alkuvaiheen käsittelyyn tarkoitettu vauhdittaja, niin Fast Track Appeal nopeuttaa patenttihakemuksen käsittelyä sellaisissa tilanteissa, joissa valitus tarvitaan syystä tai toisesta. Fast Track Appealin nopeus sekä kohtuullinen virallinen maksu todennäköisesti lisää niitä tilanteita, joissa valittaminen on paras tapa edetä. Kokonaisuudessaan valitus on aina suhteellisen kallis toimenpide, mihin tämä uusi mahdollisuus ei vaikuta. Jokainen patenttihakemus on yksilöllinen, joten keskustelu patenttiasiamiehen kanssa on varmasti paikallaan, kun ratkaisuja tehdään nopeutetusta käsittelystä USA:ssa.

HUOM: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain informatiiviseksi eikä se sisällä oikeudellisia ohjeita tai neuvoja.

Kirjoittaja

Jaa artikkeli