UPC | Romaniasta tulee UPC:n 18. sopimusjäsenvaltio

Yhdistetty patenttituomioistuin (Unified Patent Court, UPC) aloitti toimintansa 1.6.2023. UPC-järjestelmä yksinkertaistaa eurooppapatenttijärjestelmää siten, että myönnetylle eurooppapatentille voi pyytää yhtenäistä vaikutusta UPC-sopimusjäsenvaltioissa (tällä hetkellä 17 EU-jäsenvaltiota). Vaikutukseltaan yhtenäistä eurooppapatenttia kutsutaan myös yhtenäispatentiksi (Unitary Patent, UP).

UPC-sopimusjäsenvaltioita ovat tällä hetkellä (merkitty karttaan vihreällä): Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Latvia, Liettua, Luxemburg, Italia, Itävalta, Malta, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Slovenia, Tanska ja Viro.

Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta (Agreement on a Unified Patent Court, UPCA) on allekirjoitettu 24:n nykyisen EU-jäsenvaltion toimesta, mukaan lukien Romania. Romania kuuluu Euroopan patenttikonventioon (European Patent Convention, EPC) ja on osallistunut yhtenäispatentin sääntelyyn. Romania ei ollut kuitenkaan heti aluksi UPC:n sopimusjäsenvaltio, koska Romania ei ollut ratifioinut sopimusta yhdistetystä patenttituomioistuimesta ennen UPC:n toiminnan aloittamista.

Romania on nyt ratifioinut sopimuksen yhdistetystä patenttituomioistuimesta ja tallettanut sopimuksen ratifioimisasiakirjan. Näin ollen Romaniasta on tullut 18. yhtenäispatenttijärjestelmään liittynyt jäsenvaltio, vuosi UPCA:n voimaantulon jälkeen.

Sopimus yhdistetystä patenttituomioistuimesta astuu voimaan Romaniassa 1.9.2024.

Seuraamme tilannetta edelleen aktiivisesti ja palaamme asiaan heti kun tiedämme enemmän.

 

Alkuperäinen uutinen löytyy täältä

Kirjoittaja

Jaa artikkeli