Valikko ☰
Annika Nylund

Annika Nylund

Varumärkesassistent/
valideringar

Telefon: +358 9 6859 5633

Epost: annika.nylund@laineip.fi

Arbetsspråk: finska, svenska, engelska, tyska

”Detta mångsidiga, intressanta och internationella arbete är inspirerande. I mitt dagliga arbete får jag vara i kontakt med väldigt olika kunder och branscher. Den bästa känslan är när man får och kan hjälpa kunden. Jag uppskattar också stort samarbetet med kunniga och trevliga kolleger.”

Annika har arbetat med immateriella rättigheter sedan 2004. Hon började på Laine IP Oy hösten 2021. Som assistent i varumärkes- och mönsterteamet sköter Annika bl.a. formaliteter i samband med inhemska och internationella ansökningsprocesser. Hennes arbete omfattar t.ex. korrespondens med kunder, patentverk och utländska samarbetspartners samt fakturering.

Annika sköter också EP-valideringar i Finland.

Till utbildningen är Annika ekonomie magister och hon är medlem i IPR-assistentföreningen i Finland.