Nyttighetsmodel

Ett snabbt sätt att få förbudsrätt för en enkel uppfinning

En nyttighetsmodell ger dig rätten att förbjuda andra att utnyttja uppfinningen industriellt. En nyttighetsmodell kan registreras snabbt, inom några månader, och den är mycket lämplig för en uppfinning som är okomplicerad eller har en relativt kort livscykel.

En förutsättning är att uppfinningen är ny och tydligt särskiljbar

Din uppfinning måste vara ny. Det betyder att en precis likadan lösning inte har blivit känd förrän ansökningen görs. Din uppfinning måste också skilja sig tydligt från kända lösningar; det vill säga att det som är karakteristiskt för uppfinningen inte utgör en helt uppenbar eller betydelselös variant av en känd lösning. En uppfinning som skyddas av en nyttighetsmodellregistrering förutsätter ändå inte ett sådant innovativt steg (uppfinningshöjd) som krävs av en patentskyddad uppfinning.

Konkreta och tekniska egenskaper som grund för uppfinningen

Uppfinningen som skall skyddas bör utgöra en teknisk lösning på ett tekniskt problem, inte t.ex. en utformningsdetalj (jfr mönsterskydd) eller en rent affärsmässig princip.

Du kan få nyttihgetsmönsterskydd enbart för en anordning, en produkt, en blandning av kemiska ämnen, en medicinsk sammansättning eller någon annan konkret lösning. Metoder eller abstrakta ideer kan inte skyddas genom nyttighetsmodellregistrering. Det är bra att minnas att en enskild nyttighetsmodell kan avse bara en uppfinning.

Giltighetstid och ändring

De officiella avgifterna för en nyttighetsmodell är jämörelsevis låga. Ombudskostnaderna för att ställa upp och lämna in en ansökan är i stort sett de samma som för en patentansökan. Innovationssedeln kan utnyttjas för att göra en nyttighetsmodellansökan.

En nyttighetsmodellregistrering kan hållas i kraft i högst tio år efter det ansökan har inlämnats, förutsatt att förnyelseavgifterna erläggs.

En anhängig patentansökan kan ändras till en nyttighetsmodell under tio år efter ansökningsdagen.