Valikko ☰
Kathy Wasström

Kathy Wasström

Europapatentombud

Delägare

Telefon: +358 9 6859 5621

Epost: kathy.wasstrom@laineip.fi

Arbetsspråk: svenska, finska, engelska

”I arbetet inspireras jag av situationer där jag får arbeta med krävande uppfinningar och inser att jag förstår den teknik som avses. Med hjälp av uppfinningarna håller jag mig à jour med teknologins utveckling.”

Kathy inledde sin karriär hos Laine år 2004. Hon arbetar som patentombud i kemiteamet, och till hennes uppgifter hör patenteringsprocessens alla olika skeden såväl i Finland som utomlands, invändnings- och besvärssaker, expertutlåtanden samt bedömningen av patentintrång. Hor har representerat kunderna vid muntliga förhandlingar inför Europeiska patentverket samt vid besvär inför marknadsdomstolen. Kathy är speciellt intresserad av de olika faserna i ombudets utbildning såväl i Finland som Europa.

Till utbildningen är Kathy fil.mag. (kemi, Helsingfors universitet).

IPR-tjänster

  • Patenteringsprocesserna, invändnings- och besvärsärenden, intrångsanalyser och patenträttegångar

Specialkompetens

  • Branscher: kemiindustrin, läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, gruvindustrin och skogsindustrin
  • Teknologier: kemi, läkemedelskemi, biokemi, bioteknik, materialkemi, processer och metallurgi